Roditeljsko pravo ili segregacija?: “dvije škole pod jednim krovom” pred dva suda u dva kantona

Iako je razdvajanje djece po etničkom principu pogrešno i u suprotnosti sa elementarnim pravima djeteta, Ustavom Bosne i Hercegovine i brojnim odredbama međunarodnih konvencija koje garantuju ljudska prava, praksa segregacije u školama i dalje je prisutna.

U novom komentaru Analitike, autorica Ivanković nudi osvrt na neujednačenu sudsku praksu u Bosni i Hercegovini kada je riječ o fenomenu „dvije škole pod jednim krovom“, ukazuje na perspektivu međunarodnih instanci kada je riječ o segregacije djece po etničkoj osnovi, te zaključuje da se pravosnažne sudske odluke moraju poštovati, te da bi se bilo kakvo oklijevanje u izvršenju sudskih presuda trebalo adekvatno tumačiti i sankcionisati.

Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo(link is external), Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve(link is external) i Vaša prava BiH(link is external). Projekat finansiraju USAID(link is external) i Fond otvoreno društvo BiH(link is external).

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima. Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE

Preuzeto sa: http://www.analitika.ba/bs/publikacije/roditeljsko-pravo-ili-segregacija-dvije-skole-pod-jednim-krovom-pred-dva-suda-u-dva

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.