Sve više ljudi brinu ekonomske posljedice pandemije

Webinar o uzrocima i posljedicama pandemije uzrokovane virusom COVID-19 pod nazivom „Novo normalno – društveni život i društvena distanca“ održan je uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u BiH.

Direktor Fondacije, Sven Petke, je rekao da se u Njemačkoj sve više pažnje posvećuje ekonomskim i socijalnim posljedicama pandemije i da je jako važno razgovarati o svim aspektima pandemije. U BiH je još uvijek prisutna opasnost od novog vala pandemije, mada niko pouzdano ne zna šta nas očekuje u budućnosti. Priprema je jako bitna, jer u nekim zemljama zaista imaju taj drugi val i novu krizu u razvoju. Svi se želimo zaštititi i potrebno je da ljudi dobiju stručne i tačne informacije o svemu.

Naučni osvrt o uzrocima pandemije, načinima kontrole širenja virusa i života tokom pandemije dala je prof.dr. Zarema Obradović, predsjednica sekcije epidemiologa FBiH.

Ona je istakla da se o virusu još uvijek malo zna, brzo se širi, u svim klimatskim zonama. Gradovi su ugroženiji od sela, a ljudi nemaju imunitet na tu vrstu virusa.

Najčešći način prenosa virusa se događa direktnim kontaktom sa zaraženom osobom, na udaljenosti manjoj od 2 metra u trajanju od minimalno 15 minuta. Klinička slika oboljelih se kreće od lake do veoma teške, što otežava postavljanje pravovremene dijagnoze.

Zato je potrebno da svako poduzme lične mjere zaštite, što minimalno podrazumijeva korištenje maske i rukavica ili često pranje ruku sapunom i vodom. 

Postoje argumenti za i protiv novog vala pandemije, kojeg neki najavljuju na jesen, ali niko pouzdano ne zna u kojem obliku će se to odraziti na naše živote.

Amna Popovac je sa praktične i ekonomske strane govorila o posljedicama pandemije, jer smo svi i sve više zabrinuti zbog ekonomskih posljedica, koje će biti globalne i teške za milione ljudi.

Popularne strategije borbe protiv širenja virusa fokusirane su na socijalnu/fizičku distancu i ličnu zaštitnu opremu. 

„Ostati kući i ostati sigurni” su privilegija onih koji se mogu „zakapijati“ i osamiti. Ako se vaše postojanje bazira na svakodnevnom prihodu, nemate luksuz “ostati kući i ostati sigurni”.

Ljudi će smisliti vlastite načine življenja s virusom. To će biti drugačije za svaku osobu na osnovu njihove tolerancije na rizik. Važno je da su ljudi dobro informisani o rizicima i kako da se rizik minimizira.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.