Konsultacije sa civilnim društvom o nacrtima sektorskih аkcionih dokumenata u okviru programiranja državnog programa IPA 2019 i IPA 2020

Sa ciljem prikupljanja sugestija organizacija civilnog društva, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, Ured Državnog koordinatora za IPA II (DIPAK), objavljuje inicijalne nacrte akcionih dokumenata (projektnih prijedloga) u okviru programiranja državnih programa IPA 2019 i IPA 2020 koje su nadležne institucije izradile i dostavile Uredu DIPAK-a. Akcioni dokumenti (AD) su već dostavljeni Evropskoj komisiji na komentare sa ciljem dalje razrade.

Svoje komentare, prijedloge i doprinose možete dati na sljedeće akcione dokumente:

  1. IPA II sektor: Pravda i osnovna prava

– AD „EU Support for Justice“
– AD „EU Support for Transnational Justice“

  1. IPA II sektor: Unutrašnji poslovi

– AD „EU Support to Home Affairs“

  1. IPA II sektor: Dobra uprava

– AD „EU Support for the Efficient Public Administration and Service Delivery“
– AD „EU Support to Strengthening Public Finance Management in BiH“
– AD „EU Support to Parliaments“
– AD „EU Integration Facility“
– AD „EU Support to Bosnia and Herzegovina Participation in Union Programmes“

  1. IPA II sektor: Konkurentnost i inovacije

– AD “EU Further Support to REA Map (Trade and Intellectual Property Rights)“
– AD „Digital Transformation of SMEs“

  1. IPA II sektor: Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

– AD „EU Support to the Employment, Education and Social Policy“

  1. IPA II sektor: Zaštita okoliša

– AD „EU Support to Environment and Climate Change“

  1. IPA II sektor: Energija

– AD „EU4 Energy“

  1. IPA II sektor: Transport

– AD „EU Support for Transport Sector Development“

Pozivamo vas da uzmete učešće pri izradi navedenih dokumenata, tako što ćete svoje komentare i sugestije dostaviti putem elektronske pošte na e-mail adresu: naida.dilic@dei.gov.ba.

Vaši komentari i doprinosi će biti dostavljeni nadležnim institucijama i bit će razmatrani u daljoj razradi i završetku procesa izrade AD-a.

Rok za dostavu prijedloga i doprinosa je 28. februar 2019. godine. Poželjno je da doprinosi budu dostavljeni na engleskom jeziku.

Spisak priloga možete preuzeti ovdje.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.