Heroine: Žarana Papić

Žarana Papić (1949. – 2002.) bila je sociologinja i antropologinja, pripadnica prve generacije jugoslavenskih feminističkih teoretičarki i jedna od ključnih figura feminističkog pokreta u bivšoj Jugoslaviji.

Rođena je u Sarajevu, u porodici koja je bila poznata po antifašističkom djelovanju. Godine 1956. porodica se seli u Beograd, gdje Žarana odrasta. Studirala je u doba studentskih demonstracija 1968. godine, te aktivno učestvovala u ljevičarskom pokretu. Za savremenu feminističku teoriju zainteresirala se 1976. godine na konferenciji Hrvatskog sociološkog društva u Portorožu, a potom učestvuje i u prvom kursu Ženskih studija u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku. Već naredne godine počela je objavljivati članke o feminističkim pitanjima. Sa Nadom Ler Sofronić i Dunjom Blažević, 1978. godine, Žarana organizira najznačajniji događaj za jugoslavenski feminizam – konferenciju “Drug-ca žena: Žensko pitanje, novi pristup?”, koji je proizveo novu generaciju aktivistkinja, feministkinja i akademskih radnica, te inicirao feminističku kritiku patrijarhata u socijalizmu.

Žaranin doprinos razvoju feminističke misli na području bivše Jugoslavije bio je višestruk: u vrijeme socijalizma imala je hrabrosti kritički propitivati patrijarhat; nakon raspada Jugoslavije odlučno se ogradila od rata, te suprotstavila ratnom huškanju i nacionalizmu, deklarirajući se kao osoba bez nacije. U svom akademskom radu bavila se kritičkom analizom spola i roda, propitivala veze nacionalizma, patrijarhata i rata, te pisala o feminističkom razumijevanju konflikta. Bila je jedna od osnivačica beogradskog Centra za ženske studije, gdje je i predavala. Podržavala je učešće žena u političkom životu, vjerovala je u transnacionalnu feminističku suradnju i učestvovala u antiratnim aktivnostima, poput inicijative “Aktivistkinje prelaze granice”.

Umrla je iznenada u septembru 2002. godine u Beogradu, prije nego što je stigla završiti svoju posljednju knjigu. Posthumno joj je dodijeljeno priznanje francuske vlade Palmes Academiques, te zvanje Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques. Udruženje Žene ženama iniciralo je 1998. godine u Sarajevu školu “Ženske studije Žarana Papić”, gdje je i ona predavala. Program ove škole je 2015. godine nastavljen kroz “Feminističku školu Žarana Papić” u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra.

Ilustracija: Irma Garibović

A koja bh. žena inspiriše vas i zašto? Napišite nam u komentarima na post https://bit.ly/2NG7UA9 ime i prezime žene i kratko objašnjenje zašto baš ta žena. 08.10.2018. ćemo nasumično izabrati 3 osobe koje će dobiti po jedan primjerak knjige #ŽeneBiH.

Knjigu #ŽeneBiH možete rezervisati ovdje: igg.me/at/zenebih
Odgovore na najčešće postavljena pitanja možete pronaći ovdje: https://bit.ly/2OmAjYq

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.