Heroina: Sana Salahović

Na današnji dan 1926. godine u Trebinju je rođena Sana Salahović, novinarka, društvena radnica i učesnica Narodnooslobodilačkog pokreta.

Skupa sa sestrom Zlatom Grebo, profesoricom demografije i prvom dekankom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, odrasla je u Mostaru, gdje su obje završile gimnaziju. Još u doba srednje škole Sana i Zlata pridružile su se NOP-u i SKOJ-u, te radile na prikupljanju pomoći i uključivanju omladine u NOP. Nakon Drugog svjetskog rata, Sana postaje članica rukovodstva Narodne omladine Jugoslavije. U Beogradu upisuje Visoku novinarsko-dipomatsku školu u prvoj generaciji studenata/ica, i uređuje mjesečnik “Narodna omladina”. U Mostaru potom rukovodi Radničkim univerzitetom, i angažira se na obrazovanju stanovništva. Godine 1965. počinje raditi u Centralnom komitetu Saveza komunista BiH, a potom obavlja funkciju sekretara Skupštine BiH, kao i zamjenika republičkog sekretara za odnose sa inostranstvom.

Sana Salahović se bavila istraživanjem društvenog položaja žena u BiH i Jugoslaviji. Izlagala je na Međunarodnom seminaru za društvenu aktivnost žena Jugoslavije u Beogradu 1971. godine, a onda bila i delegatkinja Jugoslavije na Prvoj svjetskoj konferenciji o ženama, koja je 1975. godine održana u Mexico Cityju. Autorica je teksta “Položaj žene u savremenom svijetu” (1976.). Godine 1975. je u izdanju Saveznog zavoda za statistiku objavljen njen pregled osnovnih statističkih pokazatelja “Žena u privredi i društvu SFR Jugoslavije”. Jedna je od najmlađih nositeljica odličja Partizanska spomenica 1941., koje je dodjeljivano prvoborcima/kinjama NOP-a. Svojim je djelovanjem umnogome unaprijedila proces emancipacije žena u bivšoj Jugoslaviji. Umrla je u Beogradu 13.5.1986. godine.

#ŽeneBiH

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.