Heroina: Marija Bursać

Marija Bursać, prva žena proglašena za narodnog heroja, rođena je 2. avgusta 1920. u selu Kamenica, u blizini Drvara.

Marija je svoje detinjstvo provela u rodnom selu, obavljala je kućne poslove, pomagala na polju i čuvala stoku. Kada je otvorena osnovna škola, koju zvanično nije pohađala (jer je bila devojčica, a devojčice uglavnom nisu išle u školu), počela je da uči čitanje i pisanje sa bratom. Seoski učitelj je bio član KPJ, te je Marija zahvaljujući njegovom angažovanju dospela u kontakt sa progresivnim idejama. Godine 1940. Marijin brat Duško pristupa SKOJ-u, a prati ga čitava porodica Bursać koja pristupa revolucionarnom pokretu.

Sa početkom rata, organizuje se prva partizanska četa u Kamenici, a Marija sa rodjakama i drugaricama organizuje pozadinske aktivnosti, prikuplja oružje, hranu i ostale stvari neophodne partizanima. Septembra 1941. i sama zvanično pristupa SKOJ-u, postaje aktivna u omladinskim radnim četama, učestvuje u miniranju puteva i pruga, kao i brojnim diverzijama. Pored toga, organizuje omladinske kurseve za devojke, nastavlja sa nabavljanjem i šivenjem odeće i obuće za saborkinje i saborce. U februaru 1942. postaje članica Partije, ubrzo zatim i politička komesarka Treće omladinske čete Drugog bataljona. Učestvuje i u osnivanju AFŽ-a.
U toku možda najteže ratne godine i Četvrte neprijateljske ofanzive 1943. formira se Deseta krajiška udarna brigada kojoj Marija pristupa sa drugaricama. Osim nege ranjenih drugova i drugarica, preuzima i mnoge druge dužnosti, poput patroliranja. Istakla se i kao borkinja, držeći odstupnicu dok se zbeg sa ranjenjcima povlačio. Odustavši od pozicije referentkinje saniteta, odlučila je da ode na prve linije fronta.

Ostala je zapamćena po izuzetnoj hrabrosti u direktnim sukobima sa ustašama i četnicima (ti sukobi su se završavali zaplenom njihovog oružja). U bitkama oko Livna prvi put je lakše ranjena. Obolela je i od tifusa, ali je insistirala da se vrati u borbu nakon kratkog oporavka.

U bici kod sela Prkosi, najtežoj bici koju je vodila Marijina brigada, teško je ranjena. Izdržala je čitav juriš odbivši da bude izvučena u bolnicu sa ostalim ranjenicima. Nakon borbe, Marija je na rukama svojih drugarica donesena u partizansku bolnicu. Iako je dobila najbolju negu koja je u tim uslovima mogla da bude pružena, Marija je umrla od posledica ranjavanja.
Na inicijativu saboraca, Marija je proglašena za narodnog heroja 15. oktobra 1943.

Pesma Branka Ćopića, Marija na Prkosima, posvećena je ovoj prkosnoj heroini:

“O tebi pjevam, Marijo s Kamenice,
djevojko – ratniče iz bataljona,
što si pod titovku svila pletenice
i srcem krenula protivu betona”

Preuzeto sa facebook profila Drugarice

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.