Heroina: Kata Pejnović

Kata Pejnović (1899-1966) bila je učesnica Narodnooslobodilačke borbe, društveno-politička radnica SR Hrvatske i narodna heroina Jugoslavije.

Rođena je u selu Smiljanu, kod Gospića, u siromašnoj seljačkoj porodici. Živeći u Smiljanu, uz bavljenje zemljoradničkim poslovima i brigu o sopstvenoj rano zasnovanoj porodici, Kata je i puno čitala i druge podsticala da čitaju – tako se 1936. godine počela upoznavati i sa komunističkom literaturom; ubrzo je usvojila politiku KP Jugoslavije i počela da izvršava partijske zadatke. Radeći na političkom obrazovanju seljanki i seljaka, Kata je u kantama za mleko donosila partijski materijal iz Gospića i rasturala ga po selima zapadne Like. Članica KPJ postala je 1938. godine, a dve godine kasnije i članica Okružnog komiteta KP Hrvatske za Liku.

Po početku okupacije i stvaranju takozvane Nezavisne Države Hrvatske, Kata je učestvovala u podizanju oružanog ustanka; upućivala je narod da se sklanja od ustaškog terora i da prikuplja oružje. Radila je i na formiranju organizacije Antifašističkog fronta žena u Lici – u septembru 1942. godine postala je predsednica Okružnog odbora AFŽ-a za Liku. Na prvom zasedanju AVNOJ-a, u Bihaću, novembra 1942. godine, Kata je izabrana kao jedina većnica AVNOJ-a. Iste godine, nakon Prvog kongresa AFŽ-a, u Bosanskom Petrovcu, postala je predsednica AFŽ-a Jugoslavije. U ZAVNOH-u je najpre bila većnica, a od 1944. godine i članica Predsedništva.

Nakon oslobođenja Jugoslavije, Kata je bila potpredsednica Sabora NR Hrvatske, članica Centralnog komiteta KP Hrvatske, te birana za republičku i saveznu poslanicu. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i niza drugih jugoslovenskih odlikovanja. Za narodnog heroja proglašena je 3. juna 1968. godine. Sahranjena je u grobnici narodnih heroja, na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Više informacija na Facebook stranici Drugarice

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.