Glasometar 2018 je aplikacija koja vam pomaže da provjeriti s kojom strankom se najviše slažete

Glasomater je internet aplikacija koja omogućava građanima i građankama da uporede svoje stavove sa stavovima 20 političkih partija koje će učestvovati na opštim izborima u BiH 2018. godine. Na taj način, ova aplikacija ima cilj da im olakša odluku na predstojećim izborima.

Glasometar sadrži upitnik od 33 pitanja koja su u proteklom periodu imala najviše pažnje javnosti ili su bila važna u političkom diskursu. Ova pitanja su iz domena politike, ekonomije, školstva, zdravstva, međunarodnih odnosa, kao i većine ostalih najvažnijih sfera političkog života u BiH.

Glasometar je korišten i u toku Opštih/Općih izbora 2010., kao i 2014. godine u BiH, i već tada se pokazalo da se radi o jednoj od najinformativnijih online alatki za informisanje građana i građanki o stavovima partija. Dosadašnje verzije Glasometra je koristilo preko 60.000 korisnika.

Za Opšte/Opće izbore 2018. godine aplikacija Glasometar je razvijena u saradnji sa organizacijom Kohovolit, i radi se o tehničkom rješenju koje je do sada korišteno u velikom broju zemalja EU. Pitanja sa socio-ekonomskom tematikom su rađena u saradnji sa Centrom za politike i upravljanje, a kompletan projekat je rađen uz podršku CCFD Terre Solidaire i CIPE – Center for International Private Enterprise.

Sve partije koje su uvrštene u ovu aplikaciju pozvane su da odgovore na upitnik i daju obrazoloženja svojih odgovora na pitanja iz Glasometra. Preko 30 partija je dobilo upitnik, a u finalnoj verziji aplikacije se nalazi 20 partija, dok je 12 partije odgovorilo na upitnik. Za dio partija koje iz različitih razloga nisu odgovorile na upitnik, a za koje je to bilo moguće, u aplikaciju su uvršteni odgovori prema dostupnim podacima o njihovom djelovanju i javnim izjavama. Za partije koje nisu odgovorile na upitnik, izvori za odgovaranje na pitanja su aktivnosti u parlamentima, vladama i drugim institucijama vlasti, izjave zvaničnika, programski dokumenti, aktivnosti članova partije, a u nekim slučajevima i djelovanje na sličnim pitanjima, kao i aktivnosti i stavovi koalicionih partnera, ukoliko te partije nisu imale svojih stavova o određenim pitanjima. U slučaju partija koje su odgovorile na upitnik, odgovori koje su dali u upitniku su mijenjani samo ukoliko se jasno može dokazati da su aktivnosti partije ili njenih zvaničnika na pomenutim temama išle u suprotnom pravcu od odgovora koji su dale u upitniku.

Aplikacija Glasometar 2018 je u tehnološkom smislu razvijena u saradnji sa organizacijom Kohovolit iz Češke Republike i radi se o tehničkom rješenju koje je do sada korišteno u velikom broju zemalja EU. Pitanja sa socio-ekonomskom tematikom su rađena u saradnji s Centrom za politike i upravljanje, a projekt je implementiran uz podršku CCFD Terre Solidaire i CIPE – Center for International Private Enterprise.

Glasometar 2018 se nalazi na stranici www.glasometar.ba.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.