Zatvoren švicarski poziv za male grantove

Važno obavještenje: ovaj poziv za projektne prijedloge za grantove je zatvoren zaključno sa 30.06.2019. u 24:00 sati. Projektni prijedlozi primljeni nakon ovog roka neće se razmatrati.

Cilj Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini (PDF, 2.2 MB) je stvoriti više i bolje socijalne, ekonomske i političke mogućnosti za građane i građanke Bosne i Hercegovine. Osnov Strategije čine veliki i dugoročni programi.

Kako bi se podržale komplementarne inicijative, Ambasada Švicarske u BiH može dodatno (su)finansirati projekte koje provode lokalne organizacije uz pomoć grantova za male projekte.

Prihvatljivi projekti moraju biti inovativni, manji i socijalno, ekonomski, ekološki i politički relevantni. Intervencije moraju dati opipljive rezultate na individualnom i/ili nivou politika i direktno doprinijeti rezultatima sadašnje Strategije i šire.

Postoji značajan potencijal za dodatnu vrijednost u malim projektima kada su oni autentični i kreativni sa vidljivim uticajima, te kada se pilotiraju nova lokalna partnerstva. Osim toga, oni mogu djelovati kao pokretači za otkrića novih ideja ili pristupa.

Ambasada se fokusira na pružanje podrške projektima u svim geografskim područjima BiH.

Više informacija: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-projects-grants.html

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.