Javni poziv za mini grantove – za omladinske umjetničko-aktivističke akcije povodom 9. maja

ROK ZA PRIJAVE: petak, 23.04.2021

Mreža za izgradnju mira poziva omladinske organizacije da realizuju umjetničko-aktivističke akcije na 9.maj/svibanj – Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope.

Pravo na učešće u ovom pozivu imaju omladinska udruženja koje direktno okupljaju, predstavljaju i rade sa mladima, te voditelji_ce akcije da su osobe do 25 godina starosti.

Mreža za izgradnju mira dodijeliti će tri mini-granta u iznosu od 500.00KM odabranim akcijama, a selekciju će izvršiti komisija na osnovu sljedećih kriterija:

  • Akcija je direktno vezana za obilježavanje 9.maja/svibnja – Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope;
  • Akcija sadrži aktivistički i umjetnički/kreativni pristup;
  • Ciljevi predložene akcije su u skladu sa vrijednostima koje zastupa Mreža za izgradnju mira;
  • Organizatori akcije će uključiti i osigurati promociju akcije na društvenim mrežama te dostaviti vizuelne materijale i informacije o akciji Mreži kako bi se promovirale na web medijima Mreže;
  • Organizatori će akciju provesti u skladu sa COVID-19 epidemiološkim mjerama zaštite koje su na snazi u njihovoj zajednici na dan održavanja akcije.

Prijave za akcije podnose se putem web linka: https://www.surveymonkey.com/r/N2LKDCY

Mini-grant sredstva će biti uplaćena na račun organizacija i mogu se utrošiti u skladu sa potrebama organizacije, a vezano za akciju. Omladinske organizacije mogu akcije provesti u saradnji sa drugim partnerskim organizacijama. 

Vaša pitanja možete upupiti na elma.demir@mreza-mira.net

Mreža za izgradnju mira okuplja 217 članica, od kojih su 195 organizacija civilnog društva i 22 škole. Web portale Mreže www.mreza-mira.net i www.snagalokalnog.ba bilježe oko 300.000 posjeta, a Facebook stranicu prati 31.000 osoba, dok newsletter svakodnevno otvori oko 4000 korisnika.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.