Javni poziv MZ Awards

CILJ JAVNOG POZIVA

Opšti cilj ovog Javnog poziva je podržavanje aktivizma građana, promocija dobrih praksi u radu mjesnih zajednica, kao i podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj da doprinesu izgradnji dinamičnih i socijalno inkluzivnih zajednica koje karakteriše volonterizam, aktivno uključivanje žena, inovativne ideje što će omogućiti bolji život  za stanovnike u tim zajednicama, a posebno za one koje su u stanju veće potrebe. U skladu s tim, Javni poziv ima za cilj poticanje inicijativa u zajednici, koje doprinose poboljšanju života i dobrobiti zajednice.

KORISNICI SREDSTAVA

Na ovaj Javni poziv se mogu isključivo prijaviti 136 mjesnih zajednica koje učestvuju u projektu ‘Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini’, a kojima je ovaj javni poziv direktno upućen. Ovih 136 mjesnih zajednica pripadaju u 24 projektne jedinice lokalne samouprave, koje prema početku projektnih aktivnosti dijelimo u 3 grupe:

  1. Grupa 1 – početak projektnih aktivnosti 1.5.2016. godine

• Bijeljina, Brčko, Gradačac, Gračanica, Gradiška, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Petrovo, Sanski Most, Sarajevo Stari Grad, Tešanj, Žepče

  1. Grupa 2 – početak projektnih aktivnosti 1.9.2016. godine

• Ilijaš, Jablanica, Ljubinje, Ljubuški, Nevesinje, Olovo, Pale-Prača, Rudo, Zenica

  1. Grupa 3 – početak projektnih aktivnosti 1.2.2017. godine

• Banja Luka, Visoko

Period ocjenjivanja uspješnosti aktivnosti MZ-a i JLS-e u projektnim aktivnostima je: 24 MJESECA OD NAZNAČENOG POČETKA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI ZA SVAKU GRUPU JLS

Nagrade za najuspješnije 3 mjesne zajednice su: finansiranje implementacije jednog od prioriteta MZ koji je ustanovljen na forumima građana u toj MZ.

1. Nagrada – Finansiranje implementacije prioriteta građana MZ u iznosu od 25.000 KM

2. Nagrada – Finansiranje implementacije prioriteta građana MZ u iznosu od 20.000 KM

3. Nagrada – Finansiranje implementacije prioriteta građana MZ u iznosu od  15.000 KM

Napomene: (za više detalja pogledati Prilog 8)

– Sufinansiranje implementacije od strane JLS ili građana MZ je poželjno, ali nije neophodno
– Implementaciju prioriteta će provesti UNDP
– Jedna MZ može osvojiti samo jednu nagradu
– Odabir prioriteta za implementaciju se potvrđuje zapisnikom sa foruma i listom prisutnih

NAČIN PОDNОŠЕNJЕ PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga/aplikante, kоје su dоstupnе nа intеrnеt strаnici UNDPa www.ba.undp.org.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Aplikacija za Javni poziv za izbor najuspješnije projektne mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini“ tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:
UN House
Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

Rok za predaju projekata je 24. maj 2019 godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.  Sve aplikacije moraju biti fizički dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka.

ЕVАLUАCIЈА I ОDАBIR PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Еvаluаciја i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа bićе izvršeni u skladu sa kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni Smјеrnicаmа za podnosioce projektnih prijedloga.

Svi podnosioci projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

DОDАTNЕ INFОRMАCIЈЕ ZА PОDNОSIОCE PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati UNDP, putem e-mail-a: registry.ba@undp.org sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do utorka 10 maja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije 2 radna dana nakon primitka upita.

Procurement Process : Other
Office : UNDP Office – BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 24-May-19
Posted on : 17-Apr-19
Development Area : OTHER
Reference Number : 54968
Link to Atlas Project :
00080522 – Municipal Economic and Environmental Governance
Documents :
Javni poziv i smjernice
Prilog 1 – Aplikacioni obrazac
Prilog 2-Uputstvo i objasnjenja
Prilog 3 – Folderi za dokumente za CD USB
Prilog 5 – Nova vizija MZ
Prilog 6 – Dobre prakse u radu MZ
Prilog 7 – Lista partnerskih JLS
Prilog 8 – Periodi ocjenjivanja – Grupe
Prilog 9 – Lista provjere
Prilog 10 – Nacin bodovanja

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.