POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA

Udruženje građana „Oštra Nula“ je nevladina, neprofitna orgnizacija otvorenog tipa koja se zalaže za aktivno građanstvo i ljudska prava. Udruženje je formalno registrovano 2010. godine, a fokus djelovanja je u oblastima socijalne pravde i kulture sjećanja.

O projektu i istraživanju:

Oštra Nula provodi projekat pod nazivom ,,Aktivizam mladih” koji financira National Endowment for Democracy (NED). U skladu s aktivnostima predviđenim projektom,  potrebno je provesti istraživanje o informisanosti građana o izborima, ispunjenosti predizbornih obećanja i pravima građana Bosne i Hercegovine. 

Pozivamo kvalifikovane individualne istraživače, grupu konsultanata ili konsultantskih firmi  iz Bosne i Hercegovine da dostave ponude za pripremu ankete, provođenje on – line istraživanja i pripreme Izvještaj o informisanosti građana o izborima, ispunjenosti predizbornih obećanja i pravima građana Bosne i Hercegovine.

 Izvještaj će služiti i kao sredstvo za usmjeravanje građana u Bosni i Hercegovini kako bi im se pomoglo da bolje upoznaju svoja prava kao građana, sa naglaskom na mlade koji prvi put ostvaruju glasačko pravo.

Vremenski okvir:

Anekta za istaživanje potrebno je da bude pripremljena do 15. avgusta 2020. godine. On – line istraživanje potrebno je da bude realizovano do 30. septembra 2020. godine. Izvještaj o analizi istraživanja treba biti dostavljen do 15. oktobra 2020. godine ili ranije.

Ponude treba da sadrže finansijsku ponudu, kao i primjer nacrta istraživanja. Uz vašu prijavu, pošaljite biografije za kosultantski tim ili potvrdu o registraciji za firmu, reference koje su dostupne i ostale papire koji potvrđuju vaše iskustvo u sličnim zadacima u prošlosti.

 Ponude se moraju se dostaviti u zatvorenim omotnicama do 15. jula do 16:00 časova na sljedeću adresu: 

UG,,Oštra nula“ 

 Petra Kočića 3

78 000 Banja Luka 

Sa naznakom,, Ponuda za provođenje istraživanja“

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na e-mail:  ostranula@gmail.com

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.