SOS Kinderdorf International – SARADNIK/ICA ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U PROGRAMIMA

SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu je objavilo/ponovilo oglas za poziciju Saradnik/ca za razvoj ljudskih resursa u programima.

1 izvršilac na određeno vrijeme Mjesto rada: Sarajevo

Misija pozicije:

Saradnik/ica za razvoj ljudskih resursa u programima vrši implementaciju i praćenje standarda koji se odnose na profesionalno zapošljavanje i razvoj uposlenika u direktnoj brizi i saradnika koji rade s korisnicima u okviru Projekta jačanja porodice.

Glavne dužnosti i zadaci:

 • Izrađuje i prati usklađivanje nacionalnih dokumenata za implementaciju HR procesa za uposlene u direktnoj brizi i saradnicima koji rade koji rade s korisnicima u okviru Projekta jačanja porodice;
 • Provodi proces zapošljavanja i definira profil uposlenika iz porodičnog oblika brige;
 • Pruža podršku lideru/ici porodičnog oblika brige, stručnom timu u porodičnom obliku brige i programu u procesu vođenja SOS mama/parova, porodičnih asistenata, saradnika za mlade vodeći računa da se poštuju i slijede HR standard i planirane HR aktivnosti uz poštivanje pravnog okvira;
 • Dizajnira, organizira, anačizira i/ili provodi plan obuke za stručnjake iz porodičnog oblika brige i programa za mlade u skladu s referentnim SOS organizacijskim dokumentima;
 • Prati i pruža podršku u provedbi procjene radnog učinka za stručne saradnike iz programa;
 • Podržava i prati razvoj onboarding programa;
 • Definira, organizira i prati edukaciju za uposlene u direktnoj brizi i saradnicima iz Projekta jačanja porodice;
 • Dokumentira i analizira fluktuaciju SOS mama/parova te daje prijedloge za smanjenje iste;
 • Praktično primjenjuje koncept SOS mama/parova, pri čemu blisko surađuje s Koordinatorom/icom porodičnog oblika brige;
 • Daje savjete u postupku usklađivanja profesije SOS mama/roditelja sa zakonskom regulativom;
 • Pratiti poštivanje uvjeta rada SOS mama/roditelja u skladu sa zahtjevima zakonske regulative;
 • Vrši pregled, prati kvalitetu provedbe aktivnosti koja podržava standarde podrške SOS mamama;
 • Prati izradu i implementaciju plana finaliziranja karijere SOS mama/parova na planiran i strukturiran način prema SOS standardima i nacionalnim zahtjevima. Pruža podršku programima u razvoju i provedbi akcijskog plana za daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete porodičnog oblika brige.

Politika zaštite djece

 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u;
 • Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu;
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja;
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimalno 240 ECTS bodova Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog sistema psihologija;
 • Vještine rada na računaru (MS office);
 • Najmanje 3 godina radnog iskustva iz oblasti programa za djecu i mlade i/ili HR poslova;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje HR procesa;
 • Odlično poznavanje standarda, pravnih pitanja, dešavanja u području socijalne brige a naročito djece i mladih;
 • Dobro poznavanje zakonske regulative i funkcionisanja socijalnog sektora u BiH;
 • Poznavanje UN Konvencije o zaštiti prava djeteta;
 • Visok nivo komunikacijskih vještina, kao i vještina umrežavanja i izgradnje partnerstava s lokalnim partnerima, uključujući lokalne vlasti, predstavnike zajednice, partnerskih organizacija;
 • Znanje i iskustvo u organizaciji i provođenju treninga za profesionalce iz različitih oblasti;
 • Dobre prezentacijske vještine za promociju organizacije;
 • Snažan interes za rad s djecom i mladima;
 • Spremnost na dugoročnu posvećenost Organizaciji.

Oglas ostaje otvoren do 30. januara 2022. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail:

 posao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK/ICA ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U PROGRAMIMA“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.