SOS dječija sela oglas za posao: Pravni savjetnik/ca za socijalnu zaštitu

1 izvršilac na određeno vrijeme

Misija pozicije:
Podrška izradi Zakona o socijalnim uslugama u FBiH i standarda socijalnih usluga, jačanje kapaciteta profesionalaca u socijalnoj zaštiti i analiza Zakona o socijalnoj zaštiti u FBiH

Generalni ciljevi i aktivnosti
– Pružanje podrške implementaciji projektnih aktivnosti i koordiniranje sa relevantnim partnerima (entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva, centri za socijalni rad i relevantne NVO);
– Redovno informiranje i koordiniranje na tehničkom nivou između SOS CV BiH i entitetskih ministarstava, te drugim partnerima na kantonalnom i lokalnom nivou;
– Vođenje procesa, u uskoj koordinaciji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i SOS CV BiH, mapiranja pružaoca socijalnih usluga u FBiH, izrada izvještaja, prezentacija istog radnoj grupi, prikupljanje komentara radne grupe i finaliziranje izvještaja Mapiranja socijalnih usluga u FbiH;
– Pružanje stručne i tehničke podrške Radnoj grupi za izradu standarda socijalnih usluga u FBiH, edukacija profesionalaca o primjeni standarda socijalnih usluga;
– Pružanje podrške radnoj grupi za izradu prednacrta Zakona o socijalnim uslugama u FBiH, praćenje procesa izrade procjene uticaja Zakona o socijalnim uslugama, davanje komentara i sugestija na izvještaj pripremljen od strane RG i drugih vladinih tijela ( kao npr. Federalno ministarstvo finansija,

Generalni sekretarijat Vlade FBiH);
– Vođenje procesa javnih konsultacija o prednacrtu Zakona o socijalnim uslugama u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i drugim relevantnim partnerima (kantonalna ministarstva, centri za socijalni rad, NVO i dr.);
– Jačanje kapaciteta profesionalaca u primjeni standarda socijalnih usluga;
– Izrada kvartalnih i mjesečnih akcionih planova – u koordinaciji sa projektnim timom;
– Priprema izvještaja na bosanskom i engleskom jeziku

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:
– VSS diplomirani pravnik;
– Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
– Iskustvo u koordiniranju i razvijanju saradnje sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima socijalne politike, ostalim vladinim institucijama;
– Iskustvo u izradi legislativnih dokumenata i iskustvo u procesu izrade procjene uticaja za izradu Zakona;
– Visok nivo poznavanja legalnih okvira, standarda i metodologija u oblasti socijalnih usluga;
– Ekspertiza i iskustvo u oblasti dječijih prava, ljudskih prava, gender jednakosti, socijalne inkluzije;
– Iskustvo u organiziranju i vođenju fokus grupa, treninga i diskusija, te iskustvo u pisanju izvještaja;
– Odlično poznavanje engleskog jezika;
– Jako izražene komunikacijske sposobnosti i spremnost za rad u timu;
– Odlične sposobnosti za organiziranje i planiranje;
– Vozačka dozvola B kategorije.

Oglas ostaje otvoren do 26.marta 2019. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na sljedeću adresu SOS-Kinderdorf International, Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo ili e-mail: posao@sos-ds.ba sa naznakom „Aplikacija za poziciju PRAVNI SAVJETNIK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.