Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.08.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za makroekonomske analize i projekcije
1/02 Viši stručni saradnik pri Odsjeku za analizu finansijskog sektora i preduzetništvo


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

1/01 Šef Odsjeka za makroekonomske analize i projekcije

1/02 Viši stručni saradnik pri Odsjeku za analizu finansijskog sektora i preduzetništvo

SEKTOR ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA

Odsjek za makroekonomske analize i projekcije

1/01 Šef Odsjeka za makroekonomske analize i projekcije

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove uspostave i održavanja saradnje sa svim relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, kao i akademskim i istraživačkim te međunarodnim institucijama i njihovim bazama podataka; u saradnji sa kolegama u Sektoru istražuje i izrađuje analize i modele orijentisane ka kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj strateškoj politici BiH u oblasti makroekonomije; obavlja redovni, ažurni i standardizovani monitoring BH ekonomije; učestvuje u izradi kvartalnih i godišnjih publikacija o ekonomskim trendovima u BiH, te daje svoje preporuke za poboljšanje istih, te obavlja i druge, slične poslove koje odredi pomoćnik direktora u saradnji sa direktorom Direkcije, a za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku direktora.

Posebni uslovi: VII, VSS – ekonomski fakultet; najmanje 4 (četiri) godine relevantnog radnog iskustva; aktivno poznavanje engleskog jezika (govorno i pisano); poznavanje rada na računaru; dobre komunikacijske sposobnosti.

Status: državni službenik – šef unutrašnje organizacione jedinice

Pripadajuća osnovna neto plata: 1545,99 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

ads.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.