Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za međunarodne ugovore


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Predsjedništva Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

1/01 Stručni savjetnik za međunarodne ugovore

SLUŽBA ZA SJEDNICE

1/01 Stručni savjetnik za međunarodne ugovore

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni savjetnik za međunarodne ugovore provjerava pripremljenost zaprimljenih materijala u skladu s Poslovnikom, sačinjava preglede materijala za razmatranje na sjednicama Predsjedništva i evidentira pojedinosti od značaja za materijale, vrši povrat materijala koji nisu pripremljeni u skladu s Poslovnikom i daje upute predlagaču za otklanjanje nedostataka, koordinira aktivnosti s institucijama BiH u postupku usvajanja međunarodnih ugovora, sporazuma i deklaracija, sarađuje s odgovarajućim organima i institucijama, te odjelima u vezi pripreme materijala za Predsjedništvo, priprema prijedloge odluka i zaključaka koji se odnose na međunarodne ugovore, sačinjava odluke i zaključke sa sjednica Predsjedništva koji se odnose na međunarodne ugovore i dostavlja ih institucijama čiji su materijali razmatrani na sjednici, vodi evidenciju o odlukama Predsjedništva koje se odnose na međunarodne ugovore, stara se o objavljivanju akata Predsjedništva, samostalno priprema odgovarajuće materijale po nalogu šefa Službe i generalnog sekretara, te obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i generalnog sekretara. Stručni savjetnik za svoj rad odgovoran je šefu Službe.

Posebni uslovi: VSS, pravni fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,89 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Više informacija: ads.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.