Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.03.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma
1/02 Sekretar Komisije za finansije i budžet Doma naroda


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika

u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

1/01 Sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma

1/02 Sekretar Komisije za finansije i budžet Doma naroda

URED SEKRETARA KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA PREDSTAVNIČKOG DOMA

1/01 Sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma

Opis poslova i radnih zadataka: rukovodi Uredom sekretara Komisije; organizira poslove i radne zadatke u Uredu; pruža savjetodavne usluge i podršku predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg o svim pitanjima koja se tiču rada i zadataka Komisije; prati provođenje zaključaka i odluka Doma i Komisije, koji se odnose na rad Komisije; sarađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima, u ostvarivanju zadataka koji proizilaze iz djelokruga Komisije; pojašnjava proceduralna pitanja; koordinira organiziranje drugih sastanaka Komisije; koordinira pripremu dokumentacije i informacija neophodnih za rad sjednice Komisije.

U saradnji s predsjedavajućim Komisije: brine o pravovremenom informiranju Parlamentarne skupštine o radu Komisije; prati i brine o blagovremenom razmatranju na sjednici Komisije pitanja u vezi sa ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, a naročito u vezi s unapređenjem statusa žena u Bosni i Hercegovini; u saradnji s članovima Komisije, radi na podsticanju aktivnosti u institucijama BiH na provođenju Platforme za akciju Pekinške deklaracije (Četvrta svjetska konferencija o ženama, 1995.) u 12 kritičkih sfera, kao i na usklađivanju aktivnosti s entitetskim parlamentima na unapređenju statusa žena i provođenju Platforme za akciju Pekinške deklaracije; priprema za razmatranje na sjednici Komisije prikupljene informacije o učešću delegacija Bosne i Hercegovine na međunarodnim skupovima kada se razmatra provođenje Pekinške deklaracije (UN, Pakt stabilnosti, i sl.). Kada je komisija nadležna za zakon: prati i brine o blagovremenom razmatranju na sjednici Komisije prijedloga zakona, propisa i izvještaja institucija BiH, koji se odnose na ostvarivanje ravnopravnosti spolova i provođenje Platforme za akciju Pekinške deklaracije u potpunosti, odnosno po pojedinim oblastima; daje i priprema Komisiji stručna mišljenja i izvještaje o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih akata koje razmatra Komisija ili koji su u komisijskoj proceduri; koordinira, organizira i učestvuje u radu sjednica Komisije; koordinira pripremu sjednica za javna saslušanja; priprema tekstove zakona s obrazloženjima, te tekstove amandmana i drugih akata u parlamentarnoj proceduri; obavlja i druge poslove u skladu s Poslovnikom, ili koje mu povjeri Komisija, predsjedavajući Komisije ili sekretar Doma.

Posebni uslovi: Završen fakultet društvenog smjera; 5 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ili javni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.997,90 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Više informacija: ads.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.