Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.02.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za provođenje ispita i dozvole letačkog osoblјa FCL1/FCL2 – FCL inspektor


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Odsjek za licence letačkog osoblјa – FCL

1/01 Stručni savjetnik za provođenje ispita i dozvole letačkog osoblјa FCL1/FCL2 – FCL inspektor

Opis poslova i radnih zadataka: Provodi odredbe Zakona o zrakoplovstvu BiH; Prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti obuke letačkog osoblјa i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo; Vrši nadzor nad provođenjem ispita i prati postupak izdavanja dozvola letačkom osoblјu; Odgovoran je za nadzor nad ispunjenosti i usklađenosti propisa iz domena obuke i licenciranja letačkog osoblјa sa zakonom, drugim propisima, međunarodnim aktima, prihvaćenim domaćim i međunarodnim standaradima; Izrađuje i provodi planove za redovne i vanredne inspekcijske nadzore; Obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za licence letačkog osoblјa; Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za licence letačkog osoblјa.

Posebni uslovi: Tehnički ili društveni fakultet VII stepen; najmanje 3 godine radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; stručni (upravni) ispit; osnovni ili napredni kurs iz oblasti civilnog zrakoplovstva akreditiran od strane ICAO/JAA/EASA; znanje rada na računaru MS Office; znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM

Broj izvršitelja: 1 (jedan).

Mjesto rada: Banja Luka

Više informacija: ads.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.