Javni poziv za novinara_ku/komunikologa_inju

Centar za društveno istraživanje Global Analitika ovim putem raspisuje javni poziv za novinara_ku, na period od 10 mjeseci. Od vas očekujemo da imate želju da učite i budete spremni na dinamičan rad.

Opis poslova: Novinar će samostalno obavljati poslove u okviru svoje struke i doprinositi daljem razvoju kapaciteta organizacije.

Uvjeti za prijem: 

  • Završen fakultet usmjerenja novinarstva/komunikologije
  • da imaju ostvaren radni staž u trajanju od minimalno jedne (1) godine dana ili više u struci nakon diplomiranja,
  • da su trenutno nezaposleni i da se nalaze na evidenciji na zaposlenih na području Kantona Sarajevo,
  • poželjno: iskustvo u radu na projektima i timskoj izradi projektnih prijedloga.

Potrebni dokumenti: 

Kandidati su dužni uz CV i motivaciono pismo putem emaila.

Odabrani kandidati će dostaviti sljedeća dokumenta, prije sklapanja ugovora:

  • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji); 
  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci
  • potvrdu o poznavanju Engleskog jezika – ukoliko ne posjeduju potvrdu, potrebno je samo navesti stepen poznavanja jezika.

Radni odnos zasniva se na period od deset (10) mjeseci. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog poziva i čije prijave su kompletne i blagovremene, podliježu provjeri znanja koju određuje odjel ljudskih resursa unutar organizacije. 

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave poziva, putem emaila: posao.globalanalitika@gmail.com. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.                                                                             

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.