Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu edukativnih video sadržaja u oblasti zdravlja i zdravih životnih stavova

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman full- marketing agencije za izradu edukativnih video sadržaja u oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova

OPIS ZADATKA: Pružatelj usluga ima zadatak da kreira pet (5) video sadržaja na osnovu predloženog scenarija a koji će pomoći u realizaciji časova u oblasti zdravih stilova života i razumijevanju socio-kulturalnih uticaja na stavove, vrijednosti i ponašanje mladih ljudi. Svaki video će sadržavati kombinaciju prezentacije facilitatora i animacija na osnovu scenarija koje izrađuje tim Asocijacije XY. Video sadržaji treba da budu predstavljeni u formatu koji su prilagođeni djeci i mladima koji su ciljna grupa. Svaki od pet (5) videa traje 20 minuta.

DONATOR: Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), ured u Bosni i Hercegovini

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Asocijacija XY

TRAJANJE ANGAŽMANA: 22. oktobar 2020. – 15. decembar 2020.

Ponude sa referencom poslati putem e-mail adrese tmedvedec@asocijacijaxy.org najkasnije do 20.10.2020. do 17:00 sati. 

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima se mogu poslati na navedenu e-mail adresu a  rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 16.10.2020.

 1. Uvodne informacije

Asocijacija XY je vodeća neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini, koja brine o zdravlju građana i promoviše zdrave stilove života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja.  Unapređenje edukativnih programa u formalnom i neformalnom okruženju je jedan od prioriteta Asocijacije XY već 18 godina. U partnerstvu sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Asocijacija XY sprovodi projekt čiji je cilj unapređenje edukativnih sadržaja i pomagala namijenjenih mladim ljudima u osnovnim školama. Projekt promoviše inovativne pristupe u sprovođenju online programa koji promoviraju zdravlje i zdrave stilove života učenika od V do IX razreda osnovnih škola. U okviru projekta planirana je izrada pet (5) video sadržaja koji će na jasan i prihvatljiv način mladim ljudima približiti nekoliko tema značajnih za njihovo odrastanje – pubertet, prihvatanje sebe i razvoj samopouzdanja i brige o sebi, odnosi sa drugima, prevencija nasilja i sl.

 • Opis zadatka i odgovornosti

Od pružatelja usluga očekujemo slijedeće:

 • Prijedlog za vizualizaciju sadržaja opisanog u scenariju
 • Saradnja sa timom Asocijacije XY koji radi scenario za video
 • Prijedlog za format video sadržaja prilagođen ciljnoj grupi
 • Kreiranje, video editing i isporuka finalnog produkta u dogovorenom roku
 • Organizacija i sprovedba procesa testiranja videa među ciljnom grupom
 • Video editovanje i korekcije u skladu sa relevatnim komentarima i mišljenjima ciljne grupe te eksperata u ovoj oblasti
 • Ostali zadaci u dogovoru sa projektnim timom Asocijacije XY
 • Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:
 • Dokazano iskustvo u kreiranju videa edukativnog sadržaja
 • Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na regionalnom i internacionalnom nivou)
 • Osobe koje će biti predložene za rad na projektu treba da posjeduju stručne kvalifikacije u skladu sa predmetom poziva
 • Znanje u oblasti zdravlja, zdravih stilova života, rodne ravnopravnosti  nasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja dodatnu prednost pri angažovanju agencije kao i dokazano prethodno iskustvo u oblasti
 • Osobe predložene za rad treba da posjeduju dobre komunikacijske i interpersonalne vještine te sposobnost rada u timu
 • Vremenski okvir angažmana

Rok za dostavljanje videa je fiksan. Video treba da bude završen i u finalnoj (prethodno odobrenoj) formi dostavljen Asocijaciji XY najkasnije do 10. decembra 2020. Svako kašnjenje u predaji i/ili drugo nepoštivanje roka, može da utiče na realizaciju naloga za isplatu.

 • Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu

Pružatelj usluga mora dostaviti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 • Finansijski prijedlog izrade videa sa jasnim prijedlogom metodologije i plana rada koji agencija predlaže, a kako bi ispunila zadatak definiran opisom posla i u vremenskom roku
 • CV osobe(a) koja će biti angažovana na projektu sa navedenim prethodnim iskustvima u sličnim zadacima
 • Najmanje 2 rada koji su relevantni za ovaj poziv
 • Dodjela

Kriteriji za dodjelu

• Kvaliteta ponude (70%), uključujući:

– Nacrt izrade videa sa jasnim prijedlogom metodologije i plana rada koji pružatelj usluga predlaže, u svrhu ispunjavanja zadatka;

– Kvaliteta primjera sličnih video radova;

– Sposobnost poštivanja roka naznačenog u tački 5 ovog Poziva;

– Sposobnost prilagodbe kontekstu.

• Finansijska ponuda (30%).

Asocijacija XY zadržava pravo održavanja razgovora s prihvatljivim ponuditeljima.

 • Informiranje kandidata

Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obavješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.  

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.