Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 20.08.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za održivi povratak u RC 
1/02 Stručni saradnik za monitoring u RC
1/03 Stručni saradnik u RC


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

1/01 Viši stručni saradnik za održivi povratak u RC

1/02 Stručni saradnik za monitoring u RC

1/03 Stručni saradnik u RC

SEKTOR ZA OBNOVU, RAZVOJ, MONITORING I REGIONALNE CENTRE

Odsjek za obnovu, projekte i programe održivog povratka

1/01 Viši stručni saradnik za održivi povratak u RC

Opis poslova i radnih zadataka: Radi najsloženije stručne poslove, prati stanje na terenu, prikuplja podatke i vrši analiziranje, te predlaže mjere za rješavanje problema. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS VII stepen, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili diploma Bolonjskog sistema studiranja društvenog ili tehničkog smjera sa 240 ili 180 ECTS bodova; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje jednog svjetskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Izvor: ads.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.