Animator u projektu “Sigurna mjesta za djecu”

2 honorarna saradnika na Ugovor o djelu (6 mjeseci)

SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina u saradnji sa UNICEF i World Vision u Bosni i Hercegovini odgovaraju na potrebe izbjeglica/migranata te za djecu stvaraju sigurno okruženje, zaštitu, priliku za strukturirane aktivnosti i
podršku od strane stručnog i brižnog osoblja, kroz projekat „Sigurna mjesta za djecu“ u Centru „Ušivak“, Hadžići.

Za potrebe ralizacije planiranih aktivnosti, neophodna je stručna osoba, sa iskustvom u radu sa djecom i mladima, roditeljima i profesionalcima iz zajednice.

Zadaci i odgovornosti:
– Učešće u izradi plana rada u skladu sa standardima za rad Sigurnih mjesta za djecu;
– Priprema plana i programa individualnog i grupnog rada sa djecom, mladima i porodicama;
– Provedba dnevnih aktivnosti u skladu sa planom;
– Timsko rješavanje tekućih problema;
– Aktivno učešće u svim sadržajima projekta i kreativan doprinos njihovom obogaćivanju;
– Savjetodavni rad sa članovima porodice po potrebi;
– Dokumentiranje i izvještavanje o provedenim aktivnostima;
– Pruža tehničku i logističku podršku.

Pored ovoga saradnik:
– organizira i provodi aktivnosti za djecu u Sigurnom mjestu za djecu, prema planiranom rasporedu;
– potiče stvaranje sigurne i ugodne atmosfere razumijevanja i kreativnosti u Sigurnom mjestu za djecu;
– stara se o tome da se sredstva, igračke i materijali zajednički koriste i dijele tokom aktivnosti, da se ne oštećuju i čuvaju se na odgovarajući način;
– aktivno prati potrebe i interesovanja djece i roditelja kako bi osigurao raznolikost strukturiranih aktivnosti u skladu sa identificiranim potrebama i prema uzrastima djece, sposobnostima, spolu…;
– omogućava da se mišljenje djece uzima u obzir pri planiranju, realizaciji i evaluaciji aktivnosti u Sigurnom mjestu za djecu;
– sarađuje sa roditeljima i zajednicom dijeleći informacije o aktivnostima i planiranju budućih aktivnosti;
– stara se da su djeca u Sigurnom mjestu za djecu zaštićena od svih oblika nasilja, a u skladu sa Politikom zaštite djece SOS Dječijih sela BiH;
– kreira programe i radionice za roditelje;
– predstavlja uzor u ponašanju za djecu i roditelje.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije

Pozicija animatora u Sigurnom mjestu za djecu treba da ispunjava sljedeće uvjete:
– Završen fakultet društvenog smjera (psihologija, socijalni rad, pedagogija);
– Najmanje godina dana iskustva u radu sa djecom, mladima i porodicama;
– Poznavanje grupne dinamike i savjetodavnog rada sa djecom i tinejdžerima, roditeljima i porodicama;
– Prethodno iskustvo i spremnost na rad u multikulturalnim okruženjima;
– Poznavanje rada na računaru (MS Office);
– Položen vozački ispit B kategorije (aktivan vozač);
– Aktivno poznavanje engleskog jezika;
– Izuzetno poznavanje UN Konvencije o pravima djeteta i njene primjene u svakodnevnom i direktnom radu sa djecom i roditeljima;
– Spremnost na svakodnevno putovanje;
– Vještine izvještavanja i poslovnog komuniciranja;
– Sposobnost samostalnog obavljanja zadataka i preuzimanje incijative;
– Spremnost na rad u multidisciplinarnom timu;
– Spremnost na dinamičan rad, rad u urgentnim situacijama i dodatne zadatke.

Oglas ostaje otvoren do 10. decembra 2018. godine.
Prijave sa kratkom biografijom slati na sljedeću adresu ili e-mail: SOS-Kinderdorf International, Ahmeda
Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, posao@sos-ds.ba

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor
Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave

Više informacija: Animator-cfs-2018

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.