Što je neko gori prema meni, teže ga ostavljam! Paradoks Ostavljanja

Logika zdravog razuma nalaže da volimo da budemo u blizini nama dragih osoba, a da se klonimo osoba koje su po nas loše. Međutim, u praksi je to često drugačije. Gomila primera svjedoči o tome da nekada neprimjereno dugo ostajemo u odnosima sa ljudima koji su po nas naročito loši. Takvi su slučajevi u kojima … Continue reading Što je neko gori prema meni, teže ga ostavljam! Paradoks Ostavljanja