Zašto je integrativna nastava jedan od najsavršenijih oblika nastave

U OŠ ,,Vuk Karadžić“ u Loznici, integrativna nastava je vid nastave koji se primenjuje već nekoliko godina unazad. Zašto integrativna nastava i čemu sve to? Integrativna nastava je jedan od najsavršenijih oblika nastave jer se slični nastavni sadržaji povezuju kroz više predmeta i na taj način se ne dupliraju bespotrebno, već se jedna nastavna tema … Continue reading Zašto je integrativna nastava jedan od najsavršenijih oblika nastave