Šta je Marte Meo metod i zbog čega je važan za pravilan razvoj

Autorica: Snežana Milanović, Marte Meo therapist.

Marte Meo metoda se zasniva na intuitivnim sposobnostima odraslih da komuniciraju sa malom djecom dok još uvijek ne govore. Od samog trenutka rođenja majka se obraća djetetu i ono joj odgovara. Potreba roditelja i djeteta da budu u kontaktu osnova je za djetetov fizički i emocionalni rast i razvoj.

Prirodne reakcije roditelja su jako brze i teško ih je uočiti posmatranjem dok se komunikacija sa djetetom odvija. Otkrivene su tek kada je bilo moguće snimiti ih i posmatrati usporenim puštanjem video snimka i analiziranjem.

Maria Aarts je 70-ih god prošlog vijeka u Holandiji, radeći sa djecom, uočila da u prirodnoj komunikaciji roditelja i djeteta postoji obrazac, da ima određenu strukturu i ritam. Odrasli intuitivno prepoznaje i odgovara na djetetovu potrebu za podrškom i informacijom. Dijete takođe u zavisnosti od svojih potreba izaziva reakciju odraslog. Počela je davanjem jednostavnih i praktičnih savjeta roditeljima djece sa autizmom sa kojom je radila kako bi olakšala njihovu međusobnu komunikaciju. Kasnije je razvijeno puno specifičnih programa za određene kategorije djece ali i odraslih koji iz bilo kog razloga imaju otežanu komunikaciju.

Uočavanje onoga što dijete zanima, kod djeteta dovodi do pojave socijalne inicijative, povećanja koncentracije i porasta samopouzdanja. Kada je ova komunikacija iz nekih razloga poremećena pa se ne odvija na zadovoljavajući način to može da dovede do razvojnih poremećaja kod djeteta. Puno djece ima neke teškoće u razvoju a da se ne mogu dijagnostikovati od strane ljekara, što najčešće znači da ne dobijaju adekvatnu pomoć stručnjaka u pravo vrijeme.

Znamo da se promjene mogu dogoditi samo u momentima aktivnosti, a ne u umu, previše je terapija zasnovano samo na govorenju, a premalo na djelovanju. Marte Meo metoda, što u prevodu sa latinskog znači “sopstvenim snagama” se sprovodi kroz video interakcijsku analizu. Praktičan je model za razvoj novih vještina obrazovanja u dnevnim interakcijama.

Program je usmjeren na identifikaciju, aktiviranje i razvijanje vještina koje omogućavaju i proširuju konstruktivne interakcije i razvoj odraslog i djeteta. Svi oni koji se bave djecom na bilo koji način – roditelji, staratelji, usvojitelji, socijalni radnici, medicinske sestre, fizio i radni terapeuti, defektolozi, logopedi, psiholozi, pedagozi, vaspitači, učitelji, nastavnici i profesori, primjenom Marte Meo metoda – prirodne podrške razvoju, doprinijeće napredovanju djece u razvoju sopstvenim snagama.

poduzetnice.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.