„Naš stav prema osobi sa psihološkim tegobama“? I dio

(Depresija, PTSP,anksionznost, psihoze,shizofrenija,neuroze, socijalne fobije itd..) Stav prema duševno psihološkoj osobi koja ima problem (ja to zovem često poteškoćama) prema članovima njegove obitelji, prema kolegama sa radnog mjesta ili možemo reći i čitave populacije u kojoj živi, osoba sa psihološkim poteškoćama od izuzetnog je značaja za „njegovu/nu sudbinu“… Kada gledamo sa aspekta stava prema osobi … Continue reading „Naš stav prema osobi sa psihološkim tegobama“? I dio