Interes djeteta u vrijeme online nastave

Podržavam nastojanja Vijeća roditelja KS i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u zaštiti interesa djece, ali, molim da konkretiziraju sintagmu interes djeteta. Pitam se: Na osnovu čega i ko procjenjuje interes djeteta u kontekstu online nastave? Šta u situaciji kada interes jednog djeteta ugrožava interes drugog djeteta? Gdje je granica između interesa djeteta i interesa društva?

Instrukcije Ministarstva i zahtjevi Vijeća roditelja daju dojam da učenike treba zaštiti od zahtjeva nastavnika. Napomenu se i teškoće s kojima se nastavnici susreću u provođenju online nastave, ali to je očito samo radi reda. To su neke teškoće, a koje i kakve su težine, kao da ih ne zanima. 

Tvrdim u svoje ime i u ime nastavnika u čiji rad imam uvid, ne radimo ništa protiv interesa djece i od nas djecu ne treba štititi. Mislim da prije vrijedni i odgovorni učenici trebaju zaštitu od učenika koji se, pored olakšica zbog vanredne situacije, opet služe raznim podvalama da bi dobili višu ocjenu. (O toj temi više u sljedećem tekstu.)

O problemima provođenja 11. i 12. preporuke za izvođenje online nastave koje je Ministarstvo dostavilo školama pisala sam u prethodnom tekstu. Preporuke:

11. Raspored rada nastavnika potrebno je prilagoditi mogućnostima, kvaliteti internetske veze i funkcionisanju online platforme škole. 

12. Evidencija o prisustvu učenika u virtuelnoj učionici se mora voditi redovno.

Online nastava i zdravlje nastavnika

Odgovori direktora na žalbe nastavnika na teškoće koje ima u provođenju online nastave su takvi da posumnjaš u svoju sposobnost razumijevanje. Kasnije shvatiš da nisu ništa ti ni objasnili. Savjetuju ti da je zdravlje na prvom mjestu i da sebi olakšaš, a onda te još više opterete poslom!?

Tokom proteklih dana online nastave, prilagođavanje raznim situacijama oko tri stotine učenika od mene je zahtijevalo i do 12h sati dnevno neprekidnog sjedenja za kompjuterom. I to pod snažnim stresom koji dodatno pogoršava spazam vratnih mišića. Rezultat tih sjedilačkih aktivnosti je pogoršanje zdravstvenog stanja. Danas sam se zbog konstantnog trnjenja desne strane i bolova javila u Dom zdravlja. Doktorica mi je rekla da je bolje da ne dolazim u Dom zdravlja, nego će mi umjesto injekcije poslati u apoteku bolje tablete. Ako do petka ne bude bolje, otvorit će mi bolovanje. Svjesna je da osoba sa cervikalnom i lumbalnom radikulopatijom ne može bez posljedica držati online nastavu danima i to pod stalnim stresom. Prošle godine sam svojim sredstvima dva puta platila banjsko-fizikalni tretman. Sad je posljedica opterećenosti poslom, pa se pitam hoće li mi Ministarstvo obezbijediti adekvatnu rehabilitaciju, ako će mi već smanjiti plaću. Osim toga, sredstva za rad, na primjer, u proizvodnji obezbjeđuje poslodavac, a nastavniku su sredstva za rad kompjuter i internet. Koriste svoje, a i jedno i drugo su potrošna roba.

Pošto je vanredna situacija i u obrazovanju, onda treba donijeti i vanredni Nastavni plan i program i vanredni Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika. Iz razloga što veliki broj nastavnika radi u dvije ili više škola, bilo bi mnogo bolje da su neka uputstva za izvođenje online nastave od 19.03. 2020. godine obavezujuća, a ne da su dostavljena školama u formi preporuke.

Roditelji, ponekad iznenada uđite u dječju sobu i provjerite šta rade na kompjuteru

Zamjera se nastavnicima što nastavu izvode po školskom rasporedu, što daju puno zadaće učenicima, pa su djeca dugo za kompjuterom. Prije nego što roditelji iznesu mišljenje da su zbog nastavničkih zahtijeva djeca predugo za kompjuterom, savjetujem im da nekad iznenada uđu u dječju sobu i provjere zbog čega su im djeca za kompjuterom. Ja molim učenike da mi nepotrebno ne pišu, da nepotrebno ne komuniciraju međusobno preko platforme, te da nema potrebe da budu online kada nemaju nastavu. Da bih pregledala i ispravila zadaću moram se ulogovati na platformu Office 365, a u koje god doba dana se ulogujem pojedini učenici me ometaju u radu. Argumenti za ovu moju tvrdnju su aktivnosti učenika na platformi za online nastavu.

Da bismo se svi rasteretili, treba smanjiti sedmični fond sati u skladu sa smanjenjem nastavnih sadržaja. U uvjetima kada djeca i zadaću pišu na kompjuteru, ne trebaju imati 6 časova online nastave i to sa časovima u trajanju od 45 minuta. Nastavnici pripremaju časove na kompjuteru, drže nastavu preko kompjutera, pregledaju tristo i više zadaća na kompjuteru, komuniciraju mimo nastave sa učenicima i njihovim roditeljima. Moraju i međusobno komunicirati, a i to se odvija preko timova odjeljenskih vijeća.

Na to sve, pod stalnom smo lupom. Prati se šta smo rekli i šta smo napisali! Nastavnici se javno ismijavaju zbog grešaka, a možda smo umorni, možda imamo problema sa tastaturom, možda nas ruke bole od tipkanja i klikanja, možda smo bolesni ili je neko od naših bližnjih bolestan… Sa javnim ismijavanjem, molim vas, bar sačekajte normalne okolnosti.

Piše: Arifa Isaković, profesorica historije

  • U sljedećem tekstu o problemu ocjenjivanja učenika za vrijeme online nastave.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.