45. Mostarski teatarski festival

Festival autorske poetike

U traganju za identitetom – Mi znamo šta smo, ali ne znamo šta možemo biti

Mostar, 28. avgust – 03. septembar 2020. godine

Ulica Maršala Tita 128, 88000 – Mostar

Poštovani/e,

            45. Mostarski teatarski festival – Festival autorske poetike ove godine biće održan od 28. avgusta do 03. septembra, a održava se pod motom: U traganju za identitetom – Mi znamo šta smo, ali ne znamo šta možemo biti.

           Na festivalu mogu učestvovati svi oblici teatarskog organizovanja, od profesionalnih ansambala do školskih dramskih grupa, ako imaju predstavu sa izraženim autorskim stavom u ključnim elementima umjetnosti teatra.

          Umjetničko vijeće festivala na bazi prijavljenih predstava odabraće do 10 predstava za glavni program festivala. Ideja je da se najveći broj predstava igra na otvorenim scenama Mostara poštujući sve preporuke epidemioloških službi usljed pandemije covid 19.

          Festivalski žiri može dodijeliti do 4 ravnopravne nagrade “Mravac” za autorski stav u bilo kom elementu umjetnosti teatra, te jednu nagradu “Mravac” za dramaturgiju predstave.

          Prijavu sa linkom snimka predstave dostaviti na mail: teataremteem@gmail.com do 30. juna 2020. godine. Umjetničko vijeće objaviće repertoar festivala najkasnije 1. avgusta 2020. godine.

          Ansamblima odabranih predstava obezbijeđen je boravak u Mostaru, a putni troškovi idu na teret gostujućih teatarskih grupa.

          Za sve informacije možete se obratiti i putem telefona broj + 387 61 626 978.

            Hvala na saradnji.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.