Publikacija ‘Učimo i igramo se’ Razvoj pozitivnog stava o učenju

Caritas Švicarske u saradnji sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Zenici i Pedagoškim fakultetom u Sarajevu predstavio je publikaciju “Učimo i igramo se”. Radi se o publikaciji koja je nastala kao rezultat aktivnosti u okviru projekta Caritasa Švicarske “Predškolsko obrazovanje za svu djecu-PEACH“.

Priredio: Đorđe Krajišnik

Savremene metode

Cilj projekta je, kako je povodom objavljivanja publikacije istaknuto, da djeca iz ranjivih porodica razviju pozitivan stav prema učenju, kroz igru, te da budu pripremljena za dalje školovanje.

Učimo i igramo se je publikacija koja sadašnjim i budućim predškolskim odgajateljima/cama nudi savremene metodologije i pristupe praktičnom radu u predškolskim ustanovama, pogotovo u radu sa djecom iz ranjivih kategorija. Predškolski odgoj i obrazovanje treba da se posmatra kao obrazovna institucija gdje sva djeca, bez obzira na socioekonomski status roditelja, etno-kulturno porijeklo ili druge nejednakosti, dijele dnevnu rutinu i tako stiču mnoštvo različitih iskustava“, kazali su iz Caritasa.

Tokom predstavljanja pomenute publikacije naglašeno je da jednake mogućnosti moraju biti osnova i ne smiju se dovoditi u pitanje.

„Visok kvalitet i podrška u predškolskom odgoju i obrazovanju, kako je istaknuto, utiču pozitivno na mogućnosti u daljem obrazovanju djece, osiguravaju im dobar početak u društvenom životu, bez obzira na njihovo socijalno ili etničko porijeklo. Uloga odgajatelja treba biti posmatrana prije svega kroz opservaciju i podršku djeci u njihovim individualnim, obrazovnim procesima. Izuzetno je važno htjeti čuti šta o praksi misli nauka, vodeći se uvijek mišlju da naučna spoznaja nema svrhu ukoliko ne uspije doprijeti do realiteta stvarnosti na koju se odnosi“, istaknuto je.

Kako je pojasnila recenzentica izdanja Hašima Čurak, stručna savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, dodatna vrijednost ove vrijedne inicijative je u tome da je podstaknuto umrežavanje stručnjaka iz različitih naučnih disciplina i praktičara iz oblasti predškolskog odgoja  i obrazovanja na zajedničkom doprinosu kvalitetnom inicijalnom obrazovanju i kontinuiranom stručnom usavršavanju budućih odgajatelja.

Niže od prosjeka

„Prema zvaničnim procjenama, obuhvat djece u predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH je oko 14,60 posto, što je znatno niže od europskog prosjeka. Uključenost djece Roma u predškolske ustanove statistički se ne prati, međutim u jednom od istraživanja iz 2012. godine se navodi podatak da svega dva posto romske djece u uzrastu od 3 do 5 godina pohađa organizirane programe obrazovanja u ranom djetinjstvu. Projektom “Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH” Caritas Švicarske daje podršku osoblju u predškolskim ustanovama kako bi sva djeca, a posebno djeca iz marginaliziranih porodica, mogla odrastati slobodno i u skladu sa svojim interesima i mogućnostima. Publikacija “Učimo i igramo se” predstavlja vrijedno štivo odgajateljima s dugogodišnjim iskustvom, kao i onima koji će to tek postati, za rad s djecom predškolskog uzrasta“, saopšeno je iz Caritasa.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.