Povodom Međunarodnog dana djeteta Udruženje Lan iz Bihaća održalo završnu radionicu u okviru projekta Igrom do škole

Projektom “Igrom do škole“ koji je sufinansiran sredstvima Grada Bihaća osiguranim putem Javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu, Udruženje „Lan“ je nastojalo  pružiti podršku djeci romske nacionalnosti i njihovim porodicama, kao socijalno ranjivoj grupi, kako bi se umanjili rizici njihove socijalne isključenosti.  Bosna i Hercegovina ima … Continue reading Povodom Međunarodnog dana djeteta Udruženje Lan iz Bihaća održalo završnu radionicu u okviru projekta Igrom do škole