Uspješna završnica projekta„Planeta Zemlja je naš zajednički dom“

U januaru i februaru 2021. godine, Udruženje Lan iz Bihaća organiziralo je završne aktivnosti projekta „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“ u privremenim prihvatnim centrima Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću. Udruženje Lan u suradnji sa JKP Komrad postavilo je eko-otoke u Privremene prihvatne centre Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću i jedan … Continue reading Uspješna završnica projekta„Planeta Zemlja je naš zajednički dom“