Upoznajte članice Mreže za izgradnju mira: Udruženje LAN iz Bihaća

Udruženje „LAN“ iz Bihaća je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti i koja  se kroz svoj rad i aktivnosti zalaže za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Osnovni ciljevi i djelatnost Udruženja su: razvoj demokratskih odnosa u svim sferama života, puna afirmacija načela humanosti i pravednosti u socijalnoj politici, prikupljanje podataka, medijsko prezentiranje, te štampanje publikacija, novina, časopisa, knjiga, kataloga i drugih publikacija s ciljem educiranja i informiranja građana, organiziranje savjetovanja, seminara, edukativnih kurseva, treninga, radionica, predavanja radi usavršavanja, te manifestacija kulturnog, sportskog i zabavnog karaktera, afirmacija položaja i statusa mladih, podsticanje i osnaživanje volonterskog rada, pokretanje i podrška procesu uspostavljanja zajedničkog života, povjerenja i tolerancije među građanima, puna ravnopravnost građana u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim propisima, stvaranje uvjeta za evropske standarde kvalitetnog života, rada i inkluzije, razvijanje multinacionalnih, multireligijskih i multietničkih odnosa u skladu sa savremenim demokratskim standardima, povezivanje i saradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu, podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u saglasnosti sa ciljevima Udruženja.

Sjedište Udruženja je u Bihaću, Harmani H 15 7/6. Broj telefona: 060 32 07 490

e-mail udruzenja: udruzenje.lan@outlook.com

Web: http://lan.ba

FB profil: https://www.facebook.com/jacaninaizy/

Instagram: https://www.instagram.com/udruzenjelan/

Twitter: https://twitter.com/LanUdruzenje

Linkedin: linkedin.com/in/udruženje-lan-9b1581193

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.