Upitnik za nevladine organizacije u BiH

Hope and Homes For Children u BiH učestvuje u trogodišnjem regionalnom projektu koji ima za cilj da se osnaže organizacije civilnog društva (uključujući one koje se bave pitanjima mladih, ženskih prava i vjerskih organizacija), te da im se omogući da kroz dijalog sa vladinim institucijama postanu efikasniji društveni akteri u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma. Ovaj trogodišnji projekat je usmjeren na pokretanje hub-a OCD-a na Zapadnom Balkanu.

Kako bismo imali pregled trenutnih kapaciteta organizacija civilnog društva, pripremili smo ovaj upitnik.

Molimo Vas, kao predstavnika Vaše organizacije, da nam odgovorite na nekoliko pitanja.

Upitnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG8Vx9q4ta8k6nhPgsxsh6QcVoRLakI4MS55H1N37SWKeUug/viewform

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.