Udruženje oboljelih od šećerne bolesti – Bužim

Udruženje oboljelih od šećerne bolesti – Bužim je registrovano invalidsko općinsko udruženje koje dijeluje na području općine – Bužim. Osnovano je 11.10.2005.godine pod rješenjem br. 07-05-12075-UP-1/05 kod Ministarstva pravde Unsko-Sanskog Kantona.

Općina Bužim prostire se na sjevero-zapadnom dijelu BiH, odnosno na sjevero-istočnom dijelu teritorije USK-a i graniči sa općinama: Bosanska Krupa (sa istoka), Cazin (sa juga), Velika Kladuša (sa zapada i sjevera), te također sa Općinom Dvor na Uni (Republika Hrvatska, sa sjevero-istoka).

O Udruženju
Udruženje oboljelih od šećerne bolesti općine – Bužim nastalo je dobrovoljnim udruživanjem osoba oboljelih od dijabetesa (djece, omladine i starije populacije) i drugih građana, koji su iskazali interes da na organiziran način djeluju u borbi protiv sećerne bolesti.

Udruženje građana je osnovano 25.09.2005. godine, vođeno svojim ciljem kontinuirano nastoji da obezbijedi bolje uslove za život osoba oboljelih od dijabetesa i da bude udruženje od koristi ljudima i zajednici.

Kroz različite inicijative utičemo na institucije vlasti da omoguće bolje uslove za dijabetičare i sistematskom rješavanju problema sa kojima se susreću dijabetičari.

Vizija Udruženja
Udruženje obolelih od šećerne bolesti Bužim je jedno od najaktivnijih Udruženja na USK-u pa i šire svoje aktivnosti usmjerava na pomoći i brizi svojih članova i redovnoj kontroli šećera u krvi kako za članove tako i za sve građane općine Bužima.

Misija udruženja
Udruženje oboljelih od šećerne bolesti Bužim je humanitarno-neprofitabilna i nevladina organizacija, koja se bavi prevencijom, odnosno, edukacijom i pružanjem pomoći, koji se susreću sa ovim problemom, tako i samim oboljelim od dijabetesa, a kroz radionice i predavanja i aktivnom učešću oboljelih od dijabetesa u rješavanju problema dijabetesa.

Udruženje oboljelih od šećerne bolesti – Bužim koje na bazi solidarnosti i humanosti kao i uzajamnosti okuplja građane oboljele od šećerne bolesti u cilju ostvarivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa oboljelih, te razvijanje cjelokupne aktivnosti Udruženja u skladu sa zakonskim propisima, a prema potrebama oboljelih građana Bužima

Djeluje napodručju Općine Bužim i aktivno surađuje sa relevantnim službama koje se i same bave radom, kako sa bolesnicima oboljelih od šećerne bolesti, tako i na prevenciji i osvješčivanju lokalnih zajednica o ovom problemu i smanjenju broja oboljelih od šećerne bolest.

Udruženje ima slijedeće ciljeve i djelatnosti
Udruženje djeluje kao humanitarno-neprofitabilno, nevladina i nestranačko.
– Ustrojiti stalnu evidenciju o oboljelim članovima udruženja sa svim relevantnim pokazateljima na osnovu kojih će se utvrditi socijalni status svakog pojedinog člana udruženja,
– Sačiniti sve normativne akte i finansijske dokumente, te akta neophodna za ukupnu aktivnost udruženja,
– U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i specijalistima raditi na ranom otkrivanju oboljelih od šećerne bolesti, na zdravstvenom prosvjećivanju oboljelih
– Edukacija o unapređenju zdravstvene zaštite oboljelih i sl.
– Organizirati sistem češćeg obilaska teže oboljelih članova.
– Organizirati i razvijati kvalitetnu izdavačku i informativnu djelatnost sa ciljem upoznavanja šire javnosti sa sveukupnim životnim problemima oboljelih od šećerne bolesti.
– Izgraditi institut za rješavanje materijalnih, socijalnih, zdravstvenih i dr. problema i pitanja oboljelih, njihovih porodica, pružajući istima odgovarajuće vidove socijalne zaštite, materijalno stručne i pravne pomoći.
– Organizirati i razvijati i dr. aktivnosti ( edukaciju) od zajedničkog interesa za udruženje i sve ukupno članstvo.
– Omogućiti članovima što bolje uvjete za međusobno komuniciranje, suradnju i pomoć, razmjenu iskustava,pomoć u liječenju dijabetesa.
– Pružiti potporu i pomoć članovima Udruženja u njihovim naporima da uključe svoju porodicu u različite procese organiziranog liječenja dijabetesa.
– Pomagati članovima da što uspješnije uključe porodicu i uspješno podrže njihovu egzistenciju bez dijabetesa.
– Društveno afirmirati shvaćanja da je oboljelim od šećerne bolesti potrebna svestrana društvena pomoć, medicinska, psihološka, socijalna itd.
– Upozoravati javnost na probleme s područja aktivnosti udruženja i članovima nuditi vlastima iskustva, sarađivati sa dr.dijabetolozima i djelovati edukativno, informativno i publicistički u skladu sa Zakonom.
– Stvaranje veza sa ostalim sličnim udruženjima sa područja BiH i svijeta u skladu sa Zakonom.
– Zastupanje interesa Udruženja u BiH
– Podrška u promociji zdravstvenog obrazovanja i programa treninga u BiH.
– Širenje informacija specifičnih za programe zdravstva.
– Priprema obrazovnih programa u svrhu promoviranja zdravog življenja i stila života.
– Borba protiv stigme i korupcije,
– Borba protiv diskriminacije.

Financiranje
Od svog formiranja pa do danas udruženje se uglavnom finansira kroz projekte.

Do sad naši projekti su finansirani od strane sljedećih donatora:
– Lutrija BiH 1x
– BH Pošta 1x
– BH Telekom 2x
– Općina Bužim 6x

Rezultati

  • Obavljeno je u 6-na rada,98 grupnih sastanaka i savjetovanja s članovima i porodicama oboljelih od šećerne bolesti
  • Urađene su 12 radionica na području općine Bužim, te mjerenje šećera u krvi u 14 – MZ preko 58 puta kod zainterosovani garađana, na temu prevencije i ranog otkrivanja dijabetesa,
  • Održali 12 okrugli stolova na temu prevencije i ranog otkrivanja dijabetesa,
  • Bili gosti na TV emisijama o prevenciji dijabetesa.
  • Učesnici prvog i drugog kongrsea oboljelih od šećerne bolesti s međunarodnim učešćem u BiH u Zenici i Istočnom Sarajevu.
  • Radili smo jednom mjesečno, u radnim prostorijama udruženja akciju besplatnu kontrolu tromjesečnog nalaza, poznatiji kao HbA1c” da smo u 2017.god. uradili preko 320 kontrola HbA1c, te nastavljamo sa ovim akcijama i u 2018.godini.
  • Također obilježavamo redovno svjetski dan zdravsta 07.04, te svjetski da dijabetesa 14.11. da na javnim površinama u centru grada Bužim radimo kontrolu šećera u krvi i mjerimo tlak i dijelimo brošure letke o zdravlju i dijabetesu svim zainetorosavanim građanima prolaznicima, što nastavljamo i u 2018.godini.
  • U 2018. godini ćemo održati dvije radionice o šećernoj bolesti u Bužimu i četiri okrugla stola prava pacijenata oboljelih o dijabetesu, kao i edukacije o dijabetesu.

Mirsad Salkić, predsjednik

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.