Udruženje „Lan“ iz Bihaća na Međunarodni dan volontera provelo uličnu akciju u okviru projekta „Igrom do škole“

Udruženje „Lan“ iz Bihaća, kao član Mreže za izgradnju mira, priključilo se obilježavanju Sedmice ljudskih prava pod sloganom  „Želim da znam šta su moja prava“. Na Međunarodni dan volontera održana je ulična akcija u okviru projekta „Igrom do škole“, gdje su mladi volonteri Grada Bihaća pričali sa građanima o ljudskim pravima, posebno pravima djece, njihovom … Continue reading Udruženje „Lan“ iz Bihaća na Međunarodni dan volontera provelo uličnu akciju u okviru projekta „Igrom do škole“