SOC trening za endokrinologe o zdravstvenoj zaštiti trans osoba u procesu tranzicije

U subotu 18. januara 2020. godine u SOC Sarajevu organizuje trening za doktore specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije – o pružanju usluga i adekvatne, trans specifične i trans inkluzivne podrške – zdravstvene zaštite transrodnim osobama u procesu tranzicije.

Edukaciju će voditi dr.med. Katja Dumić Kubat, spec. pedijatrije (Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za pedijatriju, Zavod za dječju endokrinologiju i dijabetes; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Asmira Topal, aktivistica za ljudska prava transrodnih, interspolnih i rodno varijantnih osoba (Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba, Hrvatska), ujedno i koautorica publikacije Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije koji je objavljen u septembru 2018. godine u izdanju Sarajevskog otvorenog centra.

Poludnevna edukacija predviđa učešće ukupno 15 osoba, na koju su, pored Sarajeva, pozvali i zaposlene stručnjake/inje u oblasti endokrinologije kliničkih centara/bolnica iz Tuzle, Mostara i Banjaluke.

Iz SOC-a se nadaju da će ovim učiniti korak ka podizanju svijesti o trans identitetima, problemima, potrebama i pravima trans osoba u zdravstvenom sistemu BiH, sa aspekata različitih grana medicine uključenih u proces tranzicije, kao i o načinima za uklanjanje stigme, ka poboljšanju kvalitete života i unapređenju pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Priručnik koji je nastao i predmetni trening koji realiziramo na osnovu priručnika dio su projekta „Positive Action Programme for MSM & Transgender People“ kojeg podržava ViiV Healthcare UK Ltd, a kojim Sarajevski otvoreni centar, kroz različite aktivnosti, želi učiniti korak ka edukaciji medicinskih stručnjaka_inja i zdravstvenih radnika_ca u Bosni i Hercegovini o potrebama i pravima transrodnih, transpolnih i rodno varijantnih osoba u pristupu adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti.

Preuzeto sa soc.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.