SINERGIJA između sindikata i nevladinih organizacija: Pozitivnim primjerima ka promjeni pravila ponašanja

STBIH je sindikat koji je po mnogo čemu specifičan u odnosu na druge sindikate u BIH. Jedan od razloga je upravo i saradnja sa drugim organizacijama civilnog društva u BIH sa ciljem pružanje bolje zaštite i promocije radničkih prava. STBIH sa drugim organizacijama civilnog društva sarađuje od 2009. i imamo niz zajedničkih projekata a možemo se pohvaliti i rezultatima te saradnje. Drugi sindikate se tek sad stidljivo otvaraju prema NVO iako je generalno pitanje „vlasništva“ nad radničkim pravima jedan od razloga zbog kojeg sveobuhvatne efektivne saradnje još uvijek nema. To pitanje nikad nije bilo razlog za STBIH da sa jedne strane ne podjeli svoja iskustva i pristup svojoj ciljanoj grupi a sa druge strane da traži pomoć i podršku NVO sektora u smislu kompetencija i znanja o određenim pitanjima koja mogu biti od koristi za radnike i radnice te u konačnici za članstvo STBIH.

Mersiha Beširović

Najbolji primjer ove saradnje je STBIH Para pravna mreža (PPM). Ovaj projekat koji je STBIH započeo još 2012. kao svoj pilot projekat i odgovor na potrebu da besplatna pravna pomoć bude dostupna radnicima 24 sata dnevno , 7 dana u sedmici je odgovor na činjenično stanje da STBIH djeluje u sektoru u kojem je kršenje radničkih prava gotovo rutinsko te da sam STBIH nikad neće biti u stanju da okuplja mrežu iskusnih i kompetentinih pravnih eksperata kako bi adekvatno odgovorio na potrebe radnika i radnica za pomoći. Umjesto toga, odlučili smo pomoć i podršku potražiti u NVO sektoru. Sa organizacijom Prava za sve smo napravili ovaj projekat koristivši njihova iskustva i već oprobani recept koji smo zajednički prilagodili za potrebe STBIH. Ključni element u tom projektu bila je mreža pravnih eksperata koju smo pronašli u ovkiru organizacije Vaša prava. STBIH je osposobio grupu svojih povjerenika koji nisu pravnici po struci ali su pravo naučili na teži način, direktno prakticirajući ga u borbi za svoja i prava svojih kolega i kolegica. Svaki od ovih članova/ca PPM -a ima kontakt osobu iz Vaših prava u svojoj regiji s kojom direktno sarađuje i komunicira o slučajevima koje zastupa. Godišnje organizujemo i zajedniče evaluacije slučajeva i monitoring u širem krugu u kojem su svi pravni eksperti iz vaših prava i sve članice STBIH PPM-a kao i rukovodstvo obje organizacije. Na ovaj način STBIH ostvaruje jednu od svojih najbitnijih usluga članstvu, ovo je model koji je za STBIH samoodrživ i jeftin. Radnici i radnice su dobile pravnog savjetnika koji im je dostupan kadgod je to neophodno a nadam se da benefite od ovog projekta ima i naš partner NVO Vaša prava. BH društvo je dobilo jednu zaista reprezentativnu bazu podataka o uslovima rada ne samo u ovom sektoru nego i u 11 drugih sektoru u kojima je ova Mreža dosada intervinirala. Podatak da je STBIH PPM u prvoj godini projekta imala svega 44 slučaja a u 2020. taj je broj bio 431 slučaj dovoljno govori koliko je ova usluga bitna samim radnicima. U ovih 11 godina koliko ovaj projekat traje PPM je imao 2559 slučajeva a procenat slučajeva rješenih u korist radnika stalno raste. STBIH ima evidenciju o svim dosadašnjim intervencijama a ovi podaci značajni su za obje organizacije.

STBIH se i generalno trudi biti društveno odgovorna organizacija. Podržali smo BH Povorku ponosa kao jedini sindikat koji je istakao da je borba za slobodu bez obzira o kojoj slobodi je riječ uvijek zajednička a trudimo se biti na raspolaganju svima onima koji u nama vide partnera i smatramo da samo zajednički možemo odgovoriti na sve izazove koji se stavljaju pred civilno društvo u BiH.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.