Saopštenje za javnost povodom pokušaja diskreditiranja i pritisaka na nezavisan rad novinara_ki i aktivista_ica

Foto: Izbjeglice dobro došle Tuzla

Mreža za izgradnju mira, koalicija koja okuplja 180 organizacija škola iz čitave BiH, dugi niz godina čini sveobuhvatne napore usmjerene ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH te teži ka dugoročnom povećanju sposobnosti cijelog bosanskohercegovačkog društva da se ophodi s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način, osuđuje pritiske, napade i pokušaje diskreditiranja napora novinara i novinarki, aktivista i aktivistica koji_e se svakodnevno zalažu za pružanje podrške i pomoći migrantima, ljudima u pokretu.

U petak, 29. juna 2019. godine Peter Van der Auweraert, koordinator Međunarodne organizacije za migracije (IOM) za Zapadni Balkan svojim je komentarom na društvenoj mreži Facebook pokušao diskreditovati Dr. Nidžaru Ahmetašević, njen dugogodišnji novinarski i aktivistički rad. Gospodin Van der Auweraert je u svom odgovoru na prethodno iznešeni kritički stav gospođe Ahmetašević, odgovorio da ona “ne uživa nikakav kredibilitet u BiH” i da su “kampovi (u kojim su smješteni migranti) otvoreni za (prave) novinare”, aludirajući da gospođa Ahmetašević to nije.

Aktivisti i aktivistice, novinari i novinarke ulažu ogroman napor i lične kapacitete, vrijedno, odgovorno i neprestano rade na pružanju neophodne pomoći i podrške da bi ljudi u pokretu imali human tretman u BiH i da bi mogli ostvariti svoja osnovna ljudska i egzistencijalna prava. Mreža za izgradnju mira osuđuje ovakvu reakciju gospodina Petera Van der Auweraerta te smatra da ista predstavlja pokušaj da se utiša trezvena i blagovremena kritika, dijeljenje informacija sa terena, drugačiji stav i započinjanje drugačijeg dijaloga, a sa ciljem suzbijanja kritičke misli uz negiranje aktivističkog angažmana u bosanskohercegovačkom društvu.

Novinari i novinarke imaju veliku odgovornost prema bosanskohercegovačkom društvu koja se ogleda u prenošenju relevantnih i istinitih informacija, na čemu se u konačnici i kreira javno mnijenje i stav o određenim pitanjima od društvenog značaja. Da bi ispunili_e svoju zadaću novinari_ke moraju biti slobodni_e tokom svog djelovanja, ne smije se suzbijati njihova kritička misao, niti vršiti diskreditacija njih i njihovog rada zbog neslaganja sa njihovim iznešenim stavovima.

Dodatna reakcija / isprika: https://mobile.twitter.com/PeterAuweraert/status/1144654962212913154

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.