Saopštenje djece i mladih, predstavnika dječije BH delegacije u Ženevi

Delegacija djece iz BiH održala sastanak sa UN Komitetom za prava djeteta u Ženevi

Po prvi put u historiji djeca iz Bosne i Hercegovine su dobila priliku da se obrate članovima UN Komiteta za prava djeteta u Ženevi te da iznesu mišljenje o položaju djece u BiH. Konvencija o pravima djeteta je usvojena od strane Ujedinjenih nacija 20.11.1989. kao prvi međunarodni dokument koji je precizno i temeljito opisao prava djeteta. Skoro sve zemlje svijeta su potpisale Konvenciju, uključujući i BiH. Potpisivanjem Konvencije, svaka država se obavezala da podnosi izvještaje o stanju prava djece. Također, izvještaji se podnose i od strane nevladinih organizacija, Institucije ombudsmena i međunarodnih agencija poput UNICEF-a.

Mreža nevladinih organizacija “Snažniji glas za djecu” podnijela je Alternativni i Dječiji izvještaj o stanju prava djece koji su u Ženevi predstavili Adna Delić, Adin Memić i Kenan Imamović, predstavnici dječije delegacije ispred Mreže.

Adna Delić, članica Dječijeg parlamenta UG “Naša djeca” Zenica predstavila je oblast prava na izražavanje mišljenja i učešće djece i ističe da joj je jako bitno što je imala priliku da iznese svoje i mišljenje druge djece iz BiH jer u našoj zemlji nema puno takvih prilika.

Obrazovanje je oblast o kojoj djeca najviše pričaju i za koju smatraju da im je najvažnija.

Adin Memić, član Dječijeg parlamenta Novi Grad Sarajevo koje vodi UG “Naša djeca” Sarajevo, predstavio je poteškoće u obrazovnom sistemu i istakao je kao najveći problem to što o njemu odlučuju samo oni koji su davno izašli iz školskih klupa a ne konsultuju profesore i djecu.

“Djeca odrastajući dolaze do shvatanja da pored pravila koje im postavljaju roditelji i profesori, nemaju nikakvih sopstvenih prava na svoje životne odluke”, navodi Kenan Imamović, član “Budi Muško Klub”-a UG “Zemlja djece u BiH” Tuzla, i dodaje “Činjenica da jako veliki broj djece odrasta pod ovakvim okolnostima nas jako zabrinjava i potiče da radimo to što radimo i borimo se za djecu i mlade”.

Djeca su zajednički predstavila pitanje nasilja nad i među djecom i dali svoje preporuke.

Pomoć i podršku u pripremi i predstavljanju Izvještaja djeci su pružili Emina Horić i Faris Bučo, koji su i sami kao djeca učestvovali u izradi izvještaja, te Mirsada Bajramović i Berina Ceribašić. Članovi UN Komiteta su bili zadovoljni izlaganjem i pokazali su interesovanje za probleme djece iz BiH. Također, pohvalili su delegaciju BiH i naveli da se rijetko sreću sa tako ozbiljnim šesnaestogodišnjacima koji odlično govore engleski jezik.

Podržao: Unicef Bosna i Hercegovina

Kompletno saopštenje: Saopstenje djeca i mladi Zeneva

1 komentar

  • Besplatno osnovno školovanje
    Objavljeno Oktobar 25, 2012 by zgrade

    S obzirom da ZGRADE zastupaju stanovište da je u biti svih konflikata NEPOŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA osjećamo potrebu da se obratimo što široj javnosti kako bi bila upoznata sa ovim stavom kao i sa nekoliko aktivnosti koje preduzimamo kako bi se sadašnje stanje u bh-društvu ublažilo ili prevazišlo – što nam je krajnji cilj.

    Kroz realizaciju vlastitog projekta pod nazivom “I ja imam pravo na besplatno osnovno školovanje” (pogledati član 28(a) Konvencije o pravima djeteta i član 13 Konvencije o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima) ZGRADE su provele kratku edukaciju uopšteno o ljudskim pravima sa akcentom na Konvenciji o pravima djeteta i sa anketom među učenicima jednog broja osnovnih škola na području KS. Analizom ankete sačinjen je Izvještaj koji potvrđuje stanovište ZGRADA i mišljenja smo da treba kontinuirano provoditi edukaciju o ljudskim pravima od prvog do posljednjeg razreda, jer 24,3% anketiranih učenika nije nikad čulo za Konvenciju, dok je 35,7% učenika za Konvenciju čulo od ZGRADA (pogledati član 42 Konvencije).

    S obzirom da se na ovim prostorima nikada nije sistematski i efikasno radilo na unapređenju ljudskih prava što je i dovelo do neposjedovanja svijesti o vlastitim pravima koja MORA da poštuje svaka država prema svojim državljanima i svim drugim stanovnicima koji su pod njenom jurisdikcijom, logično je da u bh-društvu imamo pojave kao što su: maloljetnički kriminal, siromaštvo, diskriminaciju, nepismenost (analfabetizam), ali i funkcionalna nepismenost, a u novije vrijeme i informatičku nepismenost, netoleranciju, korupciju, odsustvo solidarnosti, sve veći broj djece koja napuštaju ili ne završavaju osnovnu školu i slične pojave. Sve ovo nam govori da je u srži svih ovih problema NEPOŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA. Ovo veliki broj stanovnika države Bosne i Hercegovine NE ZNA, a oni koji to znaju – ne znaju kako ta prava ostvariti(?) dok vlasti ništa ne preduzimaju(presuda suda u Strazburu Sejdić-Finci, na primjer). Na ovim područjima, a posebno od prestanka sukoba nakon 1995. godine, su nepoštivanja ljudskih prava doživljavana kao odraz nesretnih zbivanja, ratova, poplava,zemljotresa, bolesti, siromaštva, korupcija, kriminala, nezaposlenosti, odsustva socijalnih politika itd. Ovo su posljedice i dobro je da se ljudi bore protiv negativnih posljedica, ali još je bolje da se uhvate u koštac protiv uzroka ovih negativnih posljedica, a po našem mišljenju to je edukacijska zapuštenost ili odsustvo školovanja niza generacija o ljudskim pravima… nastavite čitati na http://www.zgrade.wordpress.com

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.