Radionice i tribina za mlade u okviru projekta „Pustite me da budem dijete“

Udruženje Lan iz Bihaća uz finansijsku podršku Fondacije Schuler Helfen Leben u februaru i martu realiziralo je dvije radionice i tribinu za mlade u sklopu projekta „Pustite me da budem dijete“. Jedna radionica realizirana je u suradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca BiH – Lokalni tim Bihać. Teme radionica bile su Medijska pismenost i Jačanje aktivizma i … Continue reading Radionice i tribina za mlade u okviru projekta „Pustite me da budem dijete“