Poziv na obilježavanje 830 godina povelje Kulina bana

Predsjednik Internacionalnog centra za mir i art direktor Festivala GRAD objavio je poziv svim građanima BiH, posebno bosanskohercegovačkoj dijaspori i našim međunarodnim predstavništvima da naredne nedjelje obilježimo dostojanstveno 830 godina povelje Kulina bana. Riječ je o jedinstvenom svjedočanstvu o mudrosti države i državnika srednjovjekovne Bosne.
Bosna i Republika Dubrovnik u svojim odnosima stoljećima su izražavale zajedničke težnje i nosili su sa ponosom povijesne zastave života svojih građana u punoj slobodi, sigurnosti, miru i međusobnom poštovanju i uzajamnoj podršci u razvoju. Praznik koji ove godine obilježavamo neka bude podsticaj svima nama u građenju odnosa kakve je Poveljom uspostavio Kulin ban.

Povelja sadrži osnovne principe na kojima počivaju današnja EU i WTO.

Spahić je pozdravio aktivnosti Foruma građana Zenice na centralnoj manifestaciji obilježavanja 830 godina Povelje i izrazio zadovoljstvo što je sa Forumom osnovao FONDACIJU KULIN BAN.

Zajedno smo pokrenuli i inicijativu da se Povelja uvrsti na Listu SVJETSKE BAŠTINE UNESCO-a, kao i da se pozovu Biblioteka Ruske akademije iz Sankt Petersburga i Arhiv Dubrovnika da bosanskohercegovačkoj javnosti pokažu originalne primjerke Povelje Kulin bana koji se nalaze u njihovim institucijama. 

U Sarajevu se, u okviru međunarodnog festivala GRAD, 830 godina Povelje obilježava izložbom “Srednjovjekovna Bosna” /otvorena od 5.8.-7.9.2019./ u galeriji Colegium artisticum, susretima historičara na Okruglom stolu vitezova umjetnosti kralja Arta koji će se održati 29. 8.2019. i 6.9.2019. i posjetom Starom gradu Dubrovniku /Ilijaš/ 25.8.2019.

Promenadom kroz Grad Sarajevo, uličnim predstavama i obilaskom muzeja i institucija koje se brinu o baštini, kao i susretom sa građanima i podjelom Povelje /29.8.2019/.

O ovim i drugim programima obilježavanja 830 godina Povelje i učesnicima iz Sarajeva i BiH Festival Grad će održati pres konferenciju u četvrtak, 28.8.2019.

POVELJA KULINA BANA DUBROVNIKU
29. augusta 1189. godine

☩In nomine patris et filii et spiritus sancti
amen. Ego banus Culinus Bosne juro comiti
Geruasio, et omnibus Raguseis rectum
amicum fore perpetuo et rectam vobiscum
pacem manutenere et amicitiam veram, et
omnes Raguseos per totam terram nostram
ambulantes, mercantes, seu habitantes, vel
transeuntes, recta fide et conscientia vera
recipere absque ulla datione, nisi quis suam
per voluntatem michi donum dare voluerit,
et aput nos dum fuerint manutenere et
consilium eis prebere ut nostre persone
ad nostrum posse absque fraude et malo
ingenio, sic me Deus adiuuet et hec sancta
IIIIor euangelia.

† ꙋ име ѡ̅ц̅а и с̅н̅а: и с̅т̅аго д̅х̅а: ѣ бань: бо|сьньски
кꙋлинь: присезаю тебѣ кнеже| крьвашꙋ: и вьсѣмь
граћамь: дꙋбровьч|амь: правы приѣтель: быти
вамь| ѡⷣь селѣ: и довѣка: и правь гои дрьжати|
сь вами: и правꙋ: вѣрꙋ: докола сьмь живь: вь|си
дꙋбровьчане: кире ходе: по моемꙋ владани|ю:
трьгꙋюке: годѣ си кто: хоке: крѣвати: го|дѣ си кто
мине: правовь вѣровь: и правымь ср̅ь̅|дьцемь:
дрьжати е: безь вьсакое зледи: раз|вѣ що ми
кто: да вⷭсевь воловь покⷧонь: и да имь| не бꙋде:
ѡⷣь моихь: чьстьниковь: силе: и доколѣ: ꙋ| мне
бꙋдꙋ: дати имь: сьвѣть: и помокь: какоре: и се|бѣ
коликоре моге: безь вьсега: зьлога примы|сла:
тако ми бж̅е помагаи: и сие ст̅о еваньгелие.| ѣ
радое: диѣкь бань: писахь сию: книгꙋ: повеловь|
бановь: ѡⷣь рожьстⷡа: х̅в̅а: тисꙋка: и сьто: и
ѡсм|ьдесеть: и деветь: лѣть: мѣ̅с̅еца: авьгꙋста:|
ꙋ дьвадесети: и деветы: д̅н̅ь: ꙋсѣчение: гла|ве:
иѡвана: крьститела⁝

The Charter of Kulin Ban
† U ime Oca i Sina i Svetoga Duha!
Ja, ban bosanski Kulin, prisežem
Tebi, kneže Krvašu, i svim građanima
Dubrovčanima, pravi prijatelj biti
vam odsele i dovijeka, i pravi mir
držati s vama i pravu vjeru dok god
sam živ. Svi Dubrovčani koji hode po
mojem vladaniju trgujući, bilo da ko
hoće boraviti, bilo da ko hoće proći,
pravom vjerom i pravim srcem držat
ću ih, bez ikakva odbitka, osim što mi
ko da svojom voljom poklon. I neka
im ne bude od mojih časnika sile. I
dok kod mene budu, dat ću im savjet
i pomoć, kao i sebi, koliko mogu,
bez ikakve zle primisli. Tako mi Bog
pomogao i ovo sveto Evanđelje.

Ja, Radoje, dijak banov, pisah
ovu knjigu naredbom banovom,
od rođenja Hristova tisuću i sto
osamdeset i devet ljeta, mjeseca
augusta dvadeset i deveti dan, na
Usječenije glave Jovana Krstitelja.

In the name of the Father and of the
Son and of the Holy Ghost. I, Kulin,
ban of Bosnia, swear to be a true friend
to you, o prince Kr’vash, and to all
Dubrovnik citizens from now on and
forever, and to keep true peace with
you, and true faith, as long as I am
alive. All Dubrovnik people who go
through my domain trading, wherever
anyone wants to move or wherever
anyone passes, I will in true faith and
with a true heart keep without any
damage, unless someone of his own
will give me a gift, and let there be no
violence against them by my officers,
and as long as they are in my lands
I will give them advice and help as I
would to myself, as much as I am able,
without any evil intention, so help me
God and this holy Gospel.

I Radoje the ban’s clerk wrote this
the document by the command of 
ban, one thousand and one hundred
and eighty and nine years from the
birth of Christ, the month of August,
the twenty-ninth day, [the day of] the
beheading of John the Baptist.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.