Mješovita srednja škola iz Bihaća obilježava Sedmicu ljudskih prava pod sloganim „Želim da znam šta su moje ljudska prava“

Profesorica Demokratije i ljudskih prava, Tamara Malkoč sa učenicima je razgovarala o ljudskim pravima, njihovoj važnosti, univerzalnosti, nedjeljivosti, neotuđivosti, ali i njihovom kršenju. Učenici su kroz debatu zaključili da su ljudska prava urođena prava svih ljudi i da su upravo ljudska prava uvjet slobode, mira i pravde u svijetu.

Profesorica je učenike upoznala sa Općom deklaracijom o ljudskim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Razgovaralo se i o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini koja su zajamčena članom II Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebna naglasak na održanim radionicama bio je na zabrani diskriminacije po bilo kojem osnovu.Učenici su se složili da niko ne smije koristiti svoja prava na način da ugrozi prava drugog i da se ljudska prava najviše krše u vrijeme oružanih sukoba i rata.

Učenici su na radionici pogledali originalne fotografije sa suđenja za ratne zločine sa Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju na kojima su prepoznavali kršenja Međunarodnog humanitarnog prava. Fokus materijala bio je na stradanjima djece, kao najranjivije grupe kako svijetu tako i u Bosni i Hercegovini.

Na slijedećoj radionici razgovaralo se o našim različitim ulogama u društvu, našim različitim identitetetima, stereotipima, predrasudama i društvenoj nejednakosti. Na kraju su učenici uradili  vježbu „Učini korak naprijed“ i uvidjeli da imaju ista prava, ali ne i iste mogućnosti, a da upravo te njihove mogućnosti ovise o njihovim ulogama u društvu i njihovim identitetima.

Za sami kraj kroz radionicu „Svi smo mi djeca ovog svijeta“ zajednički je zaključeno da se svi moraju truditi razumijeti situaciju u kojoj se nalazi neka osoba, da se moraju staviti u njenu poziciju jer su svi djeca/ljudi koji imaju svoje želje, snove, potrebe, strahove i prava te da ljudska prava u svakom trenutku moraju poštovati i štititi.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.