Građanska memorijalizacija u procesu suočavanja s prošlošću

„Građanska memorijalizacija u procesu suočavanja s prošlošću“ je naziv događaja održanog u subotu 10. oktobra 2020. godine u Sarajevu, a koji je organizovalo Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK).


Tim povodom UDIK je predstavio svoju inicijativu pod nazivom Građanska inicijativa za sjedanje i komemoracije (GISK) čiji je cilj zajednički građanski i politički angažman u kulturi sjedanja, povedanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini. Svi prisutni su imali priliku da pristupe ovoj inicijativi i postanu dio zagovaranja nepristrasne građanske memorijalizacije u znak sjedanja na žrtve rata u Bosni i Hercegovini.


Održana su i dva predavanja na temu kulture sjedanja i komemorisanja žrtava. Predavanje pod nazivom „Kultura sjedanja kao mjera individualnog i kolektivnog postojanja“ održao je prof. dr Dženan Skelid sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. O problemima pronalaska nestalih osoba u Bosni i Hercegovini je govorila Lejla Čengid iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Takođe, predstavljena je i nova UDIK-ova publikacija „Nestali, sjedanja i mediji u postdejtonskoj BiH i regionu“.


Neka od otvorenih pitanja su: prisutnost građanskog i političkog angažmana u procesu suočavanja s prošlošću, rješavanje pitanja nestalih osoba, kontroverznosti spomeničke kulture, te odgovorno izvještavanje medija o kulturi sjedanja.


Kroz predavanja, zajednički dijalog i razmjenu iskustava nastojalo se dati odgovor na ova i mnoga druga pitanja, sagledati stvarno stanje procesa suočavanja s prošlošdu u zajednici i dodi do korisnih zaključaka.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.