Centar za istraživanje u politici Argument – savetodavne usluge

Centar za istraživanje u politici Argument pruža savetodavne usluge državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, organizacijama civilnog društva, političkim partijama, sindikatima, verskim zajednicama, nacionalnim savetima nacionalnih manjina, biznis sektoru, međunarodnim organizacijama.

Savetodavne usluge :

Pisani :  
– Izveštaji, analize
– Predlozi praktične politike ( policy papers )
– Nacrti zakona
– Studije konteksta
– Implementaciona strategija
– Pregledi i komentari drugih dokumenata
– Komunikaciona strategija
– Evaluacija programa
– Media monitoring, press clipping
– Medijacija  

Usmeni :
– Tipične prezentacije različitih stilova i nivoa formalnosti
– Usmene konsultacije

Obuke:
– Priprema i upravljanje projektima prema EU procedurama
– Akreditovani od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, za oblasti:
– Ljudska i manjinska prava i antidiskriminacija
– Zaštita životne sredine i adaptacija na klimatske promene
– Građansko učešće i saradnja sa OCD
– Strateško planiranje i upravljanje u JLS
– Politika zapošljavanja
– Omladinska politika na lokalnom nivou.

Događaji :
– Istraživanja
– Konferencije
– Okrugli stolovi
– Javne debate, radne grupe o određenim temama
– Javne kampanje
– Obuka

Zahteve za savetodavnim uslugama možete poslati na e-mail: cziupargument@gmail.com, kontakt osoba je Slobodan Martinović.

Više o Centru za istraživanje u politici Argument možete saznati na web stranici www.bitovik.org.rs.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.