Konkurs organizacije ITF Enhancing Human Security za dodjelu stipendija za ak. 2017/18. godinu

Neprofitna organizacija ITF Enhancing Human Security (ITF) raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017/2018. godini

Pozivaju se studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, koji su žrtve mina ili NUS-a (neeksplodiranih ubojitih sredstva) odnosno članovi njihovih porodica, da predaju aplikacije za stipendiranje studija u 2017/2018. akademskoj godini.

Pravo sudjelovanja u konkursu imaju svi redovni studenti:

  • podnosioci aplikacija koji su upisani u visokoškolski, univerzitetski ili magistarski studijski program;
  • sa otvorenim transakcijskim računom;
  • pod uvjetom da su oni ili član njihove porodice stradali od protivpješadijske mine ili NUS.
Aplikacija na konkurs treba da uključuje:
  • Biografiju sa osvrtom na minsku nesreću koja obavezno uključuje lične podatke aplikanta (ime i prezime, starost i pol aplikanta, adresa, broj telefona i e-mail adresa).
  • Kratko pismo s objašnjenjem o načinu na koji bi stipendiranje pomoglo studentu.
  • Dokaz o upisu u visokoškolski, univerzitetski ili magistarski studijski program u Bosni i Hercegovini.
  • Dokument kojim se dokazuje da se radi o osobi ili članu porodice osobe koja je stradala od protivpješadijske mine ili NUS (medicinska dokumentacija i sl.).
  • Podaci o transakcijskom računu.

Primaoci stipendija će biti u obavezi da redovno ispunjavaju studijske obaveze te na kraju akademske 2017/2018. godine ITF-u dostave potvrdu o ispunjenim uslovima za upis u sljedeću godinu školovanja ili potvrdu o završetku studija. Primaoci stipendija će također biti u obavezi da ITF-u krajem akademske godine pošalju izvještaj o tome kako im je stipendija koristila.

Prijavu s traženim dokumentima potrebno je dostaviti na adresu: ITF Enhancing Human Security, Zabrv 12, 1292 Ig, Slovenija u zatvorenoj koverti s naznakom »Aplikacija za stipendiranje 2017/2018.« najkasnije do 15.09.2017. Prijava se može poslati preporučenom pošiljkom.
Izabrani studenti o izboru će biti obavješteni najkasnije do 29.09.2017.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: [email protected]
Projekt stipendiranja žrtava mina ili NUS odnosno članova njihovih porodica koji implementira ITF finansira se od strane Republike Koreje.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


unesite broj *