Treći dan obilježavanja Sedmice ljudskih prava u Mješovitoj srednjoj školi iz Bihaća

I treći dan obilježavanja Sedmice ljudskih prava u Mješovitoj srednjoj školi iz Bihaća bio je vrlo aktivan.

Pedagog – psiholog škole Aida Kartal je učenicima održala predavanje pod nazivom „Prava djece i edukativne strategije“. Učenici su imali priliku upoznati se sa Konvencijom o pravima djeteta i sa četiri načela Konvencije: Interes djeteta, Pravo na razvoj, Mišljenje djeteta i Nediskriminacija. Učenici su razgovarali o interesima djeteta kao pedagoškim i pravnim odrednicama, kvalitetnoj nastavi i ključnim tačkama kvalitetne nastave i edukativnim strategijama. Zaključeno je da postojeći kurikulumi ne polaze od potreba i interesa učenika i ne omogućavaju njegov razvoj kao harmonijske i stvaralačke ličnosti te da je gradivo u prvom, a učenik u drugom planu i da kurikulumom treba osigurati učenje za otkrivanje novih ideja i rješenja, duhovitost odgovora, razvijanje originalnih ideja, otvorenost prema novom iskustvu.

Profesorica engleskog jezika je sa učenicima pogledala dokumentarni film „He Named Me Malala“ nakon kojeg je uslijedila diskusija na temu.

Tamara Malkoč, profesorica Demokratije i ljudskih prava sa učenicima je pogledala film „ Priča o ljudskim pravima“ kroz koji su se učenici upoznali sa historijatom nastanka ljudskih prava, značajnim ličnostima, borcima za ljudska prava i najtežim kršenjima ljudskih prava u moderno doba. Nakon diskusije o filmu, poslušali su „Amirinu priču“ i razgovarali o kršenju ljudskih prava koja se događaju u priči, te su iznijeli emocije koje su osjetili dok su slušali priču.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.