JU Mješovita srednja škola Maglaj – MIROVNA SEDMICA 2017.

U školama ZE-DO kantona treća sedmica maja mjeseca je posvećena MIROVNOJ SEDMICI, pa je tako ove školske godine i u našoj školi. Tema naše ovogodišnje MIROVNE SEDMICE je RELIGIJA U IZGRADNJI MIRA, a što je dio ovogodišnjeg školskog projekta „Kultura i običaji naroda i nacionalnih manjina u BiH“. Voditelj Mirovne sedmice je profesorica Nerminka Pirkić sa sekcijom Obrazovanje za mir, a koordinatori su profesori Vjeronauke: Aldina Hodžić, Alema Purković i Mersudin Muminović, profesor Historije Nafiz Boloban, profesorica Demokratije i ljudskih prava Azra Bašić – sa svojim sekcijama. Aktivnost se sastojala u obilasku vjerskih objekata u našem gradu-Maglaju (pravoslavna crkva-Hram svetog Ilije, Kuršumlija džamija, katolička crkva – Svetište Leopolda Mandića) uz razgovor sa vjerskim službenicima na temu ULOGA RELIGIJE U IZGRADNJI MIRA (iz perspektive PRAVOSLAVLJA, KATOLIČANSTVA i ISLAMA).

Pomenuti profesori i učenici su sa svojim sekcijama u toku godine realizujući naš projekat obradili različite teme, a koje su povezane sa izborom teme za Mirovnu sedmicu i predstavljaju krunu-završetak svih aktivnosti projekta. Tako je sekcija Obrazovanje za mir obradila pojmove stereotipi, predrasude i diskriminacija uz poruku „Suprostavi se predrasudama i budi pokretač mira!“. Profesori Vjeronauke su obradili aktivnost: Postojanje različitih religija koje nas okružuju, tj. prezentovali su sve vjerske ustanove, način obilježavanja vjerskih praznika, međureligijski i međukulturalni dijalog, blagdanska sofra/trpeza, tradicija. Demokratska sekcija je obradila aktivnost: Podsticanje na interesovanje i poštivanje za druge i drugačije-pravo glasa svih naroda i nacionalnih manjina u BiH uz obradu pojmova multietnička, multikulturalna, multireligijska država… Historijska sekcija je obradila aktivnost: Identitet BiH kroz historiju sa naglaskom na pojmove narod,nacija,nacionalna svijest.

Posjeta učenika i profesora vjerskim ustanovama je osmišljena kao forma panel diskusije na kojoj je svaki od vjerskih službenika dao svoj osvrt na važnost izgradnje MIRA iz religijske perspektive, nakon čega su učenici postavljali pitanja uz diskusiju.Učenici su ovom posjetom naučili o prednosti i vrijednosti RAZLIČITOSTI, da se MIROM pozdravlja, ali i blagosivlja, da je izgradnja mira obaveza svakog vjernika te da sve religije pozivaju na MIR i ni jedna ne zagovara RAT!

Poruka naših učenika i profesora je da svako od nas treba da promoviše susret različitih religija i da nam cilj bude život jednih sa drugima, a ne jednih pored drugih!

Prof. Nerminka Pirkić

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.