Prijedlog preporuka za izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću

Radna grupa, formirana od strane predstavnika sudskih i tužilačkih strukovnih udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine je u sklopu „Programa održivosti civilnog društva-civilno društvo u procesu reforme Bosanskohercegovačkog pravosuđa“, nakon višemjesečnog rada provedenih stručnih rasprava, konferencije održane u Sarajevu 01.03.2018. godine sačinila je Prijedlog preporuka za izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koje bi doprinijele unapređenju rada Vijeća u cilju uspostavljanjafunkcionalnog pravosudnog sistema u čemu je uloga Vijeća od ključnog značaja.

Sačinjeni Prijedlog preporuka dostavljen je nadležnom Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

U ovom broju biltena ih i objavljujemo: BILTEN

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.