Upitnik za OCD koje žele da imaju ekonomske aktivnosti

Ukoliko ste organizacija koja želi da ima ekonomske aktivnosti (prodaja proizvoda ili usluga) u radu organizacije, onda je ovaj upitnik namijenjen vama!

Smart Start projekt istražuje potrebe organizacija s ciljem definisanja modela održivosti organizacija civilnog društva (OCD) u BiH. U ovom upitniku, susrest ćete sa pitanjima koja će pomoći da shvatimo pravac u kojem vaša organizacija želi da ide u budućnosti.

Unaprijed hvala!

Smart Start je regionalni projekt, koji teži ka umrežavanju organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih kapaciteta, jačanju zagovaračkih kapaciteta, poboljšanju internih struktura upravljanja, podsticanju na strateške promjene izvora finansiranja uspostavom socijalnog preduzetništva i izradi strateških dugoročnih organizacionih planova. Očekuje se da će projekt rezultirati stvaranjem nove generacije organizacija civilnog društva, koje su profesionalnije i posvećenije svojim misijama, korisnicima i društvu u cjelini, te da će OCD razviti partnerstva sa kompanijama iz biznis sektora, donoseći korist svim stranama.

Upitnik se nalazi na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WbyZvQdg4cqowwQKNq5Q7waU4NBqOPtnQCgCdERy2wAU6g/viewform?c=0&w=1

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.