Školarci na zanimljiv način objasnili šta su to zapravo matrice za prepoznavanje ponašanja kod djece

Matrice za prepoznavanje ponašanja kod djece su vruća tema u Kantonu Sarajevo. Tako su na ideju nadošli školarci iz Sarajeva da na slikovit i kreativan način objasne šta su to zapravo matrice za prepoznavanje ponašanja kod djece.

„Matrica za nas, obične ljude, je mnogo praćenja s ciljem da se dobije šira slika o učeniku koja će se kasnije podijeliti sa roditeljima. To je totalno privatno.“

Uvođenje matrice u škole podijelilo je mišljenja roditelja u Kantonu Sarajevo. Roditelji koji su za, smatraju da je to pohvalno i da će imati bolji uvid u eventualne probleme kod svoje djece. Dok roditelji koji su protiv smatraju da je to duboko zalaženje u privatnost djeteta i njihove porodice.

Iako je krajnji cilj matrica zaštita djece, neka djeca su je doživjele kao prijetnju.

Matrica ponašanja odnosi se podjednako na djecu potencijalne žrtve nasilja, kao i na same (potencijalne) nasilnike. Sadrži indikatore za prepoznavanje društveno neprihvatljivog ponašanja, kao i instrukciju za dalje postupanje u slučaju takvog ponašanja. Rađena je uz pomoć 27 bosanskohercegovačkih doktora nauka iz oblasti psihologije, pedagogije, socijalnog rada, kriminologije i prava.

Kako su školarci objasnili matrice i  šaljivo pokazali kako da vaše dijete dobije pohvalu za unos filtrirane vode, pogledajte u videu.

Ostavite komentar

unesite broj *